Září
  • 1. září Zuzanu zaznamenaly družice v západním Maďarsku, Viktor byl v severním Rakousku nedaleko Hollabrunnu. První dva čápi se tedy podle všeho vydali do Afriky jihovýchodní cestou.
  • 6. září Za Viktorem, jenž se přesunul do blízkosti maďarského Rábu, se v noci vydal předvoj expedice Africká odysea ´95 (Miroslav Bobek, František Pojer, Ervín Dittel).
  • 14. září Členové expedice sledovali v Malé uherské nížině již osmý den Viktora, který většinu času odpočíval anebo si čistil peří. Spolu s Viktorem se v intenzívně obhospodařované krajině zdržoval další čáp černý. Po zastávce na maďarsko-slovenském pomezí a po pomalém postupu Maďarskem dorazila Zuzana do západního Rumunska. Kristýna se stále potulovala v Brdech. Organizátoři projektu do ní vkládali poslední naděje - cestu do zimovišť bylo možné uskutečnit pouze s čápem letícím jihozápadním směrem, přes Gibraltarský průliv.
  • 15. září Expedice se vydala z Maďarska do Orlických hor, kde systém Argos zaměřil Kristýnu. (Až daleko později se ukázalo, že tato lokalizace byla chybná.)
  • 17. září Večer zaznamenal Argos Kristýnu nedaleko Tuttlingenu v jižním Německu, kam za ní vzápětí vyrazila expedice Africká odysea ´95. Kristýna opustila Brdy bezpochyby již 16. září.
  • 18. září Po jedenácté hodině se podařilo u Tuttlingenu zachytit signály Kristýnina pozemního vysílače. Začalo sledování "krok za krokem".
  • 26. září Kristýna byla pozorována ve Španělsku, ve vyprahlém předhůří Sierra Nevady, kde si dlouho upravovala peří, aby před desátou hodinou vykroužila do výše a pak se klouzavým letem vydala směrem k Gibraltaru. Pro expedici Africká odysea ´95, která již několik dnů pracovala v plné sestavě (Miroslav Bobek, František Pojer, Lubomír Peške, Khalil Baalbaki, Jaroslav Šimek, Vojtěch Mrlík, Ervín Dittel, Miloš Ptáček), tak skončilo sledování první etapy Kristýniny pouti. Kristýna se během cesty Evropou obešla bez společnosti dalších čápů. Nenechala se vést vodními toky ani profilem krajiny a namísto vodních ploch a mokřin v nížinách se zastavovala u malých potůčků v podhorských oblastech. V těchto potůčcích se dopoledne nakrmila a odpoledne pokračovala v cestě. Denně urazila obvykle dvě stě až dvě stě padesát kilometrů. Její nejdelší zastávka trvala v Evropě dva dny. Expedice se z Algacírasu přeplavila do Ceuty. Viktor se z Maďarska, kde dlouho zůstával v Malé uherské nížině poblíž Rábu, přesunul do západního Rumunska, kde se již téměř dva týdny zdržovala i Zuzana.
  • 27. září Kristýna se rozloučila s Evropou. Při přeletu Gibraltarského průlivu mezi Tarifou a Marokem ji z monitorovacího stanoviště Cazalla pozorovali v jedenáct hodin španělští ornitologové.
  • 29. září Expedice sledovala Kristýnu v Maroku, v pohoří Vysoký Atlas.
  • 30. září Expedice se za Kristýnou vydala do pouště na jihu Maroka, k vádí Oued Drâa u alžírských hranic. Podařilo se tu sice zachytit signály jejího vysílače, přesnější zaměření však znemožnila přítomnost armády.

Miroslav Bobek      


Africká odysea - projekt
Českého rozhlasu 2 - PRAHA

Texty: Miroslav Bobek, František Pojer
Fotografie: Khalil Baalbaki a archív Africké odyseje
Grafika: Tom Vild
Webmaster: Lenka Hampapová
Připraveno za podpory společnosti Internet Servis.

Africkaodysea@internet.cz