Červenec
  • 15. července Kristýnina mláďata definitivně opustila hnízdo.
  • 17. července Zaměřováním z letadla vyvrcholily neúspěšné pokusy o odchyt Zuzany. Zuzana se totiž k novému hnízdu vracela jen sporadicky a potulovala se v širokém okolí. Z Rakovnicka ji patrně vyhnaly silné deště, při kterých se rozvodnily a zakalily mezi chmelnicemi protékající potoky, takže pro ni bylo obtížné nalovit si dostatek potravy. Jak se u nově vzniklých párů, které budují hnízdo, stává, Zuzana v této sezóně nehnízdila.
  • 23. července Teprve po druhém vyhledávání Zuzany letadlem se ji podařilo odchytit a vyměnit jí "batůžek".

Miroslav Bobek      


Africká odysea - projekt
Českého rozhlasu 2 - PRAHA

Texty: Miroslav Bobek, František Pojer
Fotografie: Khalil Baalbaki a archív Africké odyseje
Grafika: Tom Vild
Webmaster: Lenka Hampapová
Připraveno za podpory společnosti Internet Servis.

Africkaodysea@internet.cz