Září
  • 15. září Kristýna překonala Gibraltarský průliv; její "náskok" ve srovnání s předchozím rokem tak činil již pouze 12 dnů. Odlišná byla i trasa jejího putování. Nejvýrazněji se to projevilo v Pyrenejích, které v tomto roce obletěla ze západu. Oskar byl zaznamenán poblíž jugoslávského Somboru a Zuzana nedaleko od Bělehradu, kde byla zaměřena i před rokem.
  • 17. září Zuzana se z blízkosti Bělehradu přesunula poněkud na východ, takže se nacházela v oblasti, kterou preferovala již v předcházejícím roce. Oskar nadále zůstával u Dunaje na maďarsko-chorvatsko- jugoslávském trojmezí, naposled byl lokalizován na chorvatské straně hranic.
  • 21. září Kristýna se výrazně odchýlila od své dosavadní trasy: v pozdním odpoledni ji Argos zaměřil v Ergu Iguidi v severovýchodním cípu Mauritánie.
  • 27. září Kristýna se zastavila na jihu Mauritánie.

Miroslav Bobek      


Africká odysea - projekt
Českého rozhlasu 2 - PRAHA

Texty: Miroslav Bobek, František Pojer
Fotografie: Khalil Baalbaki a archív Africké odyseje
Grafika: Tom Vild
Webmaster: Lenka Hampapová
Připraveno za podpory společnosti Internet Servis.

Africkaodysea@internet.cz