Leden
  • 1. ledna Všichni tři čápi zůstávali na svých zimovištích: Kristýna v povodí Falémé na východě Senegalu, Zuzana východně od jezera Tana v Etiopii a Oskar v povodí Mbokou v nejvýchodnějším výběžku Středoafrické republiky.
  • 3. ledna Do Addis Abeby odletěla expedice Českého rozhlasu Africká odysea ´97 (Miroslav Bobek, František Pojer, Lubomír Peške, Khalil Baalbaki, Gérard Jadoul, Pavel Mikeš). Jejím cílem bylo nejenom sledovat Zuzanu, ale také vyhledat a studovat jiná zimoviště čápů černých a dalších evropských tažných ptáků.
  • 19. ledna V etiopských horách východně od jezera Tana (a severně od města Debre Tabor) se expedici Africká odysea ´97 podařilo zaměřit signály Zuzanina pozemního vysílače.
  • 20. ledna Plánované sledování Zuzany na jejím zimovišti se neuskutečnilo. Po obtížném putování horským terénem nalezli členové expedice Zuzanin "batůžek" v chatrči ve vesničce Seged. Zuzanu zabili, stejně jako v nedávné minulosti přinejmenším další dva čápy černé, amharští rolníci. V údolí, kde Zuzana zahynula, byli pozorováni zimující čápi černí.
  • 24. ledna Expedice pokračovala ve výzkumu zimoviště čápů černých. V jediném údolí se jich zde zdržovalo nejméně deset; v hustě osídlené bezlesé krajině ale byli téměř neustále vyrušováni. Od místního duchovního etiopské ortodoxní církve se podařilo získat kroužek čápa černého, který byl 15. června 1993 okroužkován jako mládě na hnízdě nedaleko Luhačovic. Vesničané prý tohoto čápa zabili proto, že "usedl na střechu kostela a rušil bohoslužby". Členové expedice se začali věnovat i osvětové činnosti mezi místními obyvateli.
  • 30. ledna Po jedenácti dnech, kdy nezbývalo, než využívat koní, mul a oslů, pronajatých od vesničanů, ukončila expedice svou činnost v oblasti východně od jezera Tana.

Miroslav Bobek      


Africká odysea - projekt
Českého rozhlasu 2 - PRAHA

Texty: Miroslav Bobek, František Pojer
Fotografie: Khalil Baalbaki a archív Africké odyseje
Grafika: Tom Vild
Webmaster: Lenka Hampapová
Připraveno za podpory společnosti Internet Servis.

Africkaodysea@internet.cz