Březen
  • 1. března Expedice Africká odysea ´97 přiletěla do Prahy. Z jejího průběhu odvysílal Český rozhlas celkem 38 přímých vstupů, které se objevovaly i na Internetu. Přímé vstupy vysílalo rovněž Radio France Culture. Kristýna se po krátkém "výletu" do jižního Senegalu, který podnikla v posledních únorových dnech, vydala na cestu domů. Systému Argos se nedařilo zachytit Addise; buď došlo k závadě na satelitním vysílači, anebo Addis zahynul. Oskar zůstával na svém zimovišti.
  • 5. března Oskar nocoval u řeky Wau na jihu Súdánu. Zimoviště opustil již 4. nebo právě 5. března.
  • 9. března Kristýna překonala nad územím Západní Sahary vzdálenost 375 kilometrů. Trasa její cesty se od všech předchozích lišila - Kristýna tentokrát letěla mnohem blíž pobřeží Atlantického oceánu.
  • 14. března Po 17. hodině dosáhla Kristýna evropské pevniny. "Gibraltarský průliv mezi Marokem a Tarifou překonala ve společnosti dalších 19 čápů černých," sdělili do Prahy španělští ornitologové, kteří ji stejně jako v roce 1995 pozorovali ze stanoviště Cazalla. Do večera pak Kristýna doletěla do blízkosti Cádizu. Oskar byl zaznamenán jižně od Chartúmu; vracel se tedy poněkud jinou cestou, než po jaké letěl do zimovišť.
  • 27. března Oskar se po zastávkách v povodí Modrého Nilu východojihovýchodně od Chartúmu, které trvaly dva týdny, vydal na další cestu.

Miroslav Bobek      


Africká odysea - projekt
Českého rozhlasu 2 - PRAHA

Texty: Miroslav Bobek, František Pojer
Fotografie: Khalil Baalbaki a archív Africké odyseje
Grafika: Tom Vild
Webmaster: Lenka Hampapová
Připraveno za podpory společnosti Internet Servis.

Africkaodysea@internet.cz