Srpen 1999
 • 9. srpna      Po mnoha dnech, kdy mláďata procvičovala křídla a nadskakovala na hnízdě, se první z nich vydalo na samostatný let: Sissi slétla asi padesát metrů od hnízda a postávala v řídkém lese.

 • 11. srpna      Mláďata byla sledována během částečného zatmění Slunce, chovala se ovšem podobně jako ve dnech, kdy se jen zatáhla obloha.

 • 14. srpna      Sissi, ale také Otakar, Karel i Václav už běžně odlétali z hnízda. Bohužel u Karlova satelitního vysílače se objevila vážná závada.

 • 20. srpna      Po poledni byla pozorována mláďata, když společně kroužila asi deset kilometrů od hnízda.

 • 21. srpna      Ráno satelity zaznamenaly Otakara na česko-rakouské hranici, 170 kilometrů od hnízda. Večer pak lokalizovaly Sissi severně od jezera Traunsee v Rakousku, 230 kilometrů od hnízda. Pro Karla a Václava nebyly souřadnice k dispozici, v blízkosti hnízda se však nezdržovali. Jevilo se proto jako pravděpodobné, že Rakovnicko opustila všechna mláďata najednou. Zaměřit se nedařilo ani Dominiku. Na hnízdišti prokazatelně zůstával pouze Kryštof, který odpoledne kroužil nad hnízdem s cizími, patrně protahujícími, čápy černými.

 • 23. srpna      Václav byl ráno v jihovýchodním cípu Německa. I tato skutečnost korespondovala s domněnkou, že mláďata letí společně. Do večera pak Václav postoupil o dalších 140 kilometrů k jezeru Staffelsee v jižním Německu.

 • 26. srpna      Václav se potuloval na jihu Německa; ve stejné oblasti byl potvrzen také Otakar.

 • 27. srpna      Podle signálů pozemního vysílače byl v jižním Německu nalezen a pak vizuálně sledován Otakar. Zdržoval se v mokřadu u vesničky Penzing - a poblíž nejen, že nebyl žádný z jeho sourozenců, ale ani žádný další čáp černý.

 • 28. srpna      Dominičin satelitní vysílač přešel na intenzivnější vysílací cyklus a z centrály systému Argos začalo přicházet množství dat. Časně ráno byla Dominika na jihu Belgie, v pozdním odpoledni letěla nad jižními předměstími Paříže a do večera se přiblížila k Le Mans. Za jediný den tak nad Evropou uletěla téměř čtyři sta kilometrů. Václava večer satelity lokalizovaly poblíž německého Ulmu.

 • 29. srpna      Václav byl sledován v hornatém terénu nedaleko od Ulmu. U pstruhového potoka mu společnost dělaly jen volavky.

 • 30. srpna      Dominika postupovala nad severovýchodním Španělskem; podařilo se zjistit, že během čtyřiceti minut uletěla 114 kilometrů, což odpovídá rychlosti 70 km/hod.


Africká odysea - projekt
Českého rozhlasu 2 - PRAHA

Texty: Miroslav Bobek, František Pojer
Fotografie: Khalil Baalbaki a archív Africké odyseje
Grafika: Tom Vild
Webmaster: Lenka Hampapová
Připraveno za podpory společnosti Internet Servis.

Africkaodysea@internet.cz