Říjen 1999
 • 1. října      Václav, o kterém se dalo předpokládat, že z Německa poletí stejně jako jeho rodiče k Gibraltarskému průlivu, se překvapivě obrátil na východ - ráno byl lokalizován ve středním Rakousku. Ještě však nebylo jasné, zda jde pouze o potulku, nebo jestli se nechal "strhnout" jinými čápy (nebo dokonce jinými tažnými ptáky) a poletí s nimi dál směrem na Balkán.

 • 2. října      Václav postoupil na Balkán a zastavil se nedaleko chorvatského Záhřebu.

 • 4. října      Po dvoudenní zastávce na severním předhůří Vysokého Atlasu se Kryštof vydal nad jeho vrcholky.

 • 7. října      Kryštof byl víc než dvě stě kilometrů ve vnitrozemí Sahary, když se obrátil na sever a letěl zpátky k Vysokému Atlasu; během dne v tomto směru překonal tři sta kilometrů. Z oblasti, kde se Kryštof otočil ke zpáteční cestě, hlásily meteorologické satelity velmi špatnou viditelnost způsobenou zvířeným prachem a pískem. Václav uletěl přes dvě stě kilometrů a zastavil se na jadranském pobřeží mezi Šibenikem a Splitem. Nesměřoval tedy k žádné z úžin, přes které černí čápi opouštějí Evropu, a zdálo se, že se buď otočí na východ směrem k Bosporu, případně Dardanelám, nebo že do Afriky zamíří přes Krétu.

 • 8. října      Kryštof večer doletěl na severní předhůří Vysokého Atlasu. Celkem ve směru od zimovišť urazil šest set kilometrů.

 • 11. října      Václava satelity ráno zaměřily na jihu Itálie, nedaleko od Cosenzy. Znamenalo to, že nad Jaderským mořem musel uletět nejméně 180 kilometrů. Václavova letová trasa byla jedním z největších překvapení, které přineslo sledování čápů černých.

 • 13. října      Dominiku, která se dva týdny zdržela poblíž Kiffy na jihu Mauritánie, ráno družice zaměřily o sto padesát kilometrů západojihozápadně. Během dne pak Dominika postoupila tímto směrem ještě o několik desítek kilometrů a přiblížila se tak k městečku Maghama.

 • 18. října      Po devítidenní zastávce na severním předhůří Vysokého Atlasu Kryštof znovu vyletěl směrem k Sahaře.

 • 19. října      Satelit NOAA 14 zaznamenal jeden signál Otakarova vysílače. Podle polohy satelitu v okamžiku zachycení signálu se podařilo určit, že Otakar byl v severozápadní Africe; do zimovišť tedy směřoval stejnou cestou jako jeho rodiče.

 • 21. října      Kryštof doletěl do Ergu Iguidu v severovýchodním cípu Mauritánie. Rychlostí dvě stě až tři sta kilometrů za den postupoval po jiné trase než při svém prvním pokusu o překonání Sahary.

 • 25. října      Václava satelity stále hlásily od Cosenzy na jihu Itálie.

 • 26. října      Kryštof letěl nad savanami jižně od Sahary.

 • 28. října      Kryštof se zastavil u řeky Karakoro na mauritánsko-maliské hranici. Do oblasti zimovišť čápů černých doletěl měsíc po Dominice. Údaj senzoru pohybu u Václavova satelitního vysílače se neměnil.

 • 29. října      Tým projektu Africká odysea nalezl u italské Cosenzy pozůstatky Václava a jeho odříznutý "batůžek". Rentgenologické vyšetření po několika dnech ukázalo, že byl Václav zastřelen drobnými ptačími broky. Vandalští lovci tak naprosto nesmyslně zabili dalšího mladého čápa - a současně předčasně ukončili nesmírně zajímavé sledování.


Africká odysea - projekt
Českého rozhlasu 2 - PRAHA

Texty: Miroslav Bobek, František Pojer
Fotografie: Khalil Baalbaki a archív Africké odyseje
Grafika: Tom Vild
Webmaster: Lenka Hampapová
Připraveno za podpory společnosti Internet Servis.

Africkaodysea@internet.cz