Prosinec 1999
 • 10. prosince      Dominika se v oblasti Maghamy na jihu Mauritánie přesunula o 25 kilometrů k jihozápadu, do bezprostřední blízkosti řeky Senegalu.

 • 13. prosince      Tříčlenná expedice Českého rozhlasu (Miroslav Bobek, Khalil Baaalbaki, Jan Petrů) odletěla z Prahy do Dakaru. Cílem této expedice bylo sledovat nejprve Dominiku a pak Kryštofa a studovat jejich západoafrická zimoviště.

 • 18. prosince      Na jihu Mauritánie, poblíž městečka Maghama, expedice nakrátko zachytila signál Dominičina pozemního vysílače; Dominika patrně kroužila nad řekou Senegalem.

 • 19. prosince      Členové expedice nalezli Dominiku nedaleko Maghamy u jezírka, které zbylo z doby záplav. Spolu s Dominikou u něj byly desítky dalších čápů černých; šlo tak o největší zimoviště tohoto druhu, na kterém kdy byli čeští čápi s "batůžky" zaznamenáni.

 • 20. prosince      Kryštof opustil své zimoviště u řeky Karakoro na hranicích Mauritánie a Mali a přesunul se o zhruba osmdesát kilometrů jižněji do oblasti jihozápadně od Kayes v Mali.

 • 24. prosince      Členové expedice ukončili téměř týdenní nepřetržité monitorování Dominiky. Na jejím zimovišti zjistili přítomnost celkem 75 až 80 čápů černých a poznali jejich denní režim. Ráno se čápi rozptýleni po krajině krmili v loužích vody, pak posedávali na stromech a znovu se krmili. Postupně se vytvářely různě velké skupinky, které kolem desáté přeletěly k většímu zdroji vody ("jezírku"). Tam čápi -pokud nebyli rušeni pastevci- zůstávali až do večera; odpočívali a spali, probírali si peří, koupali se a příležitostně i lovili. Se soumrakem společně přeletěli na blízké pole a odtud se už jednotlivě rozletěli nocovat na uschlé stromy v širokém okolí.

 • 25. prosince      V oblasti, kde se Dominika zdržovala ještě v prvních dnech prosince, členové expedice zastihli kočovníky se stády dobytka a velbloudů; žádné čápy se pozorovat nepodařilo.

 • 26. prosince      Členové expedice navštívili místa nedaleko řeky Karakoro, kde byl ještě před týdnem Kryštof - zastihli čtyři čápy černé.

 • 27. prosince      Expedice se z Mauritánie přesunula přes Senegal do Mali.

 • 29. prosince      Po vyčerpávajícím pochodu buší začali členové expedice sledovat Kryštofa. Spolu s dalším čápem černým a kladivouši takatra byl u malého marigotu; i v okolní krajině zůstávaly jen poslední zbytky vody.

 • 30. prosince      Pokračovalo sledování Kryštofa, poté se členové expedice vydali do "základního tábora".


Africká odysea - projekt
Českého rozhlasu 2 - PRAHA

Texty: Miroslav Bobek, František Pojer
Fotografie: Khalil Baalbaki a archív Africké odyseje
Grafika: Tom Vild
Webmaster: Lenka Hampapová
Připraveno za podpory společnosti Internet Servis.

Africkaodysea@internet.cz