Barevné kroužkování čápů černých

Ke sledování různých aspektů biologie ptáků se v poslední době stále více používá značení pomocí barevných plastikových kroužků. U druhů s dostatečnou tělesnou velikostí je možno používat velké odečítací kroužky, které jsou opatřeny několikamístným kódem čitelným na dálku při pozorování ptáků v terénu. Tímto způsobem lze za určitých podmínek poměrně jednoduše získat velmi zajímavé údaje, aniž by označené jedince bylo nutné odchytit.
Při příležitosti konání 1. mezinárodní konference o čápu černém v Lotyšsku v roce 1993 byla dohodnuta mezinárodní spolupráce při barevném kroužkování čápů černých. Jednotlivým zemím podílejícím se na programu byly přiděleny kódové číslice nebo písmena, kterými vždy začíná trojmístný kód na kroužku a v roce 1994 bylo zahájeno vlastní kroužkování čápů černých.

Popis kroužku a použití:

  • Barevný - oranžový - kroužek má trojmístný kód z číslic (někdy v kombinaci s písmeny) v černé barvě. První číslice pro Českou republiku je vždy "6", tedy např. 601, 644, 68M atd. Přehled kódů ostatních zemí je zde.
  • Výška kroužku je 4 cm, průměr přibližně 2 cm a kroužek má okraje mírně přes sebe v podobě malé spirály. Tři číslice jsou vyryty vedle sebe kolmo na delší osu kroužku a trojmístný kód je na obvodu kroužku vyryt třikrát, aby byl čitelný ze všech stran. Velikost jednotlivých číslic je 15 x 8 mm.
  • Barevný kroužek se dává vždy na holeň nad patní kloub (tedy na noze ptáka tzv. "nahoru") a umísťuje se tak, aby šestka byla dole směrem k prstům ptačí nohy (kroužek se čte od země).
  • Každý pták je zároveň označen běžným hliníkovým kroužkem kroužkovací stanice Národního muzea v Praze typu B nebo BX. Kovový kroužek se umísťuje na opačnou nohu než barevný.
V České republice bylo barevnými kroužky označeno v letech 1994 - 1997 celkem 315 čápů černých, z nichž převážnou většinu tvořila mláďata označená na hnízdech (307). Podařilo se získat značné množství zpětných hlášení.
Dovolujeme si tedy závěrem svého sdělení vyzvat všechny ornitology a terénní pracovníky, aby si všímali čápů černých v naší přírodě a pokusili se zjistit, zda jsou označeni barevnými kroužky. Prosíme o sdělení každého pozorování označených ptáků, a to i v případě, že číslo kroužku nebylo přečteno. V případě potřeby můžeme přijet a pokusit se barevně kroužkované ptáky odečíst silným stativovým dalekohledem.


Africká odysea - projekt
Českého rozhlasu 2 - PRAHA

Texty: Miroslav Bobek, František Pojer
Fotografie: Khalil Baalbaki a archív Africké odyseje
Grafika: Tom Vild
Webmaster: Lenka Hampapová
Připraveno za podpory společnosti Internet Servis.

Africkaodysea@internet.cz