Publicita projektu Africká odysea
v českém tisku v roce 1996

1.1.EKO - Expedice Africká odysea úspěšně završena
2.1.Expres - Zuzana je na tahu
Telegraf - Čápice se přesunula o 500 kilometrů na sever k etiopskému jezeru Tana
8.1.Svobodné slovo - Čapí Silvestr v Africe
Zpravodaj okresního úřadu Rakovník - Expedice Africká odysea byla úspěšně dokončena
9.1.Lidové noviny - rubrika Stručně
Právo - rubrika Krátce
10.1.Práce - rubrika Krátce Večerník Praha - Samotářka Kristýna
11.1.Expres - Kristýna užívá slunce v Senegalu
Lidové noviny - Africká odysea skončila
Svobodné slovo - Čápi s batůžkem poletí do Afriky i napřesrok
Večerník Praha - Čápice se vrátí včas
12.1.Berounský žurnál - Africká odysea 1995
13.1.MF DNES - Čápi asi znovu dostanou vysílačky
15.1.Týdeník Rozhlas - Za čápy do Afriky
1.2.EKO - Kristýna a Viktor se vracejí
Vesmír - Africká odysea pokračuje
5.2.Svobodné slovo - celostránkový inzerát propagující projekt Africká odysea a jeho sponzory
8.2.Klatovský deník
9.2.Svobodné slovo - celostránkový inzerát propagující projekt Africká odysea a jeho sponzory
12.2.Týdeník Televize - Nedělní ráno s Tomášem Slámou
15.2.Práce - celostránkový inzerát propagující projekt Africká odysea a jeho sponzory
27.2.Svobodné slovo - Kristýna je už v nitru Afriky
Hradecké noviny - Čápice Kristýna se přesunula za teplem až do nitra Afriky
1.3.Vitana zpravodaj - Vitana na expedičních výpravách: Africká odysea
19.3.Lidové noviny - Skřivani dorazili
20.3.Právo - Poslové jara už na nebi
19.3.Lidové noviny - Skřivani dorazili
20.3.Právo - Poslové jara už na nebi
26.3.Mladoboleslavský deník Lidové noviny - rubrika Stručně
Svobodné slovo - rubrika Stručně
27.3.Haló noviny - Čápi se vracejí z jižních krajin
Večerník Praha - Kristýna a Viktor letí domů
28.3.Práce - Kristýna a Viktor letí domů
Právo - Kristýna a Viktor se vrátí v dubnu
30.3.Telegraf - Kristýna a Viktor se vracejí
1.4.Ohníček - Africká odysea Technický magazín - dopis posluchačky ČRo + odpověď I.Plesníka
2.4.MF DNES - Čápi s batůžky se už vracejí z černého kontinentu do Čech
Zemské noviny - Čápi vybavení baťůžky se vracejí z Africké odysey
4.4.Hradecké noviny - Čápice Kristýna letí z města
6.4.Dobrý večerník - Čápí batůžkáři domů
Práce - Zuzana letí do Čech
8.4.Týdeník rozhlas - Letí...
15.4.Práce - Čápice Kristýna se vrátila z Afriky do Brd
Svobodné slovo - Čápice Kristýna se vrátila do Brd
Večerník Praha - Kristýna je doma
16.4.Telegraf - Čáp Kristýna se z Afriky vrátil do Brd
17.4.Právo - Kristýna se vrátila
22.4.Týdeník Rozhlas - Kristýna doma
23.4.MF DNES - Čáp s batůžkem se vrátil do Brd
2.5.Lidové noviny - Kristýna sedí na vajíčkách
6.5.Týdeník Rozhlas - A Viktor?
20.5.Týdeník Rozhlas - Čapí odysea
23.5.Hradecké noviny - Viktor se vrátil do svého hnízda
Lidové noviny - Viktor dorazil domů
MF DNES - Čápi s baťůžky se vracejí domů
Práce - Čáp Viktor se vrátil, Zuzana je nezvěstná
Právo - Viktor se vrátil, Zuzana je nezvěstná
Svobodné slovo - Viktor se vrátil do svého hnízda
Večerník Praha - Další baťůžkář doma
27.5.Týdeník Rozhlas - Už i Zuzana
30.5.Dobrý večerník - rubrika Ve zkratce
Haló noviny - rubrika Krátce
Hradecké noviny - Viktor a Zuzana přiletěli domů, jejich hnízdo je však obsazené
Lidové noviny - Zuzana má hnízdo obsazeno
MF DNES - Čápi s batůžky se vrátili domů
31.5.Právo - Už se vrátila i Zuzana
Špígl - Zuzana se vrátila z Etiopie
3.6.Česká škola - Kam letí ten čáp?
5.6.Lidové noviny - Nuda v Čechách II
12.6.Večerník Praha - Obtěžkaná Kristýna
13.6.Blesk - Čápice Kristýna poletí s batůžkem do Afriky
Českobudějovické listy - Čápice Kristýna dostala monitorovací zařízení
Dobrý večerník - Ostře sledovaní čápi
Hradecké noviny - Čápice Kristýna ve starém hnízdě přivedla na svět čtyři potomky
Lidové noviny - Čápice Kristýna má potomky
MF DNES - Čáp černý dostal už druhý batůžek
Práce - Čápice Kristýna má nový batůžek
Svobodné slovo - Kristýna má nový batůžek
14.6.Právo - Kristýna dostala nový batůžek
Špígl - Kristýna dostala nové monitorovací zařízení
17.6.Květy - Čápi na tahu
Týden - Technika pro Kristýnu
Týdeník Rozhlas - Kristýna s novým batůžkem
18.6.Haló noviny - O Kristýně a nevěrné Zuzaně
21.6.Hospodářské noviny - Africká odysea pokračuje
24.6.Květy - Čápi po tahu Týdeník Rozhlas - Kristýna s dětmi
1.7.EKO - Všichni tři čápi černí zpátky doma
12.7.Blesk - Čápice dostane novou výbavu
Dobrý večerník - Odysea přes satelit
Lidové noviny - Africká odysea pokračuje
Práce
Večerník Praha - Čápi s novými batůžky
13.7.MF DNES - Vědci nevědí, zda budou dál sledovat čápy
16.7.Týdeník Katka - Čápi Českého rozhlasu hnízdili
25.7.Večerník Praha - Černá Zuzana má nový batůžek
26.7.Právo - Nový vysílač pro Zuzanu
Svobodné slovo - rubrika Stručně z krajů
30.7.Haló noviny - Po Kristýně i Zuzana
13.8.Týdeník Katka - Po Kristýně dostala i čápice Zuzana nový satelitní batůžek
24.8.Blesk - Ostře sledovaní čápi letí do Afriky
Telegraf - Čáp Oskar dostal před cestou za moře vysílač
26.8.Lidové noviny - Ostře sledovaný Oskar
Večerník Praha - Zuzana balí kufry
27.8.Blesk - Čápici s batůžkem zaměřili v Srbsku
Práce - rubrika Krátce z krájů
Svobodné slovo - Poslední čáp černý dostal batůžek
Večerník Praha - Zuzana už letí
28.8.Blesk - Čápice Kristýna letí nad Francií
Lidové noviny - Kristýna odletěla
MF DNES - Čápi s batůžky letí do Afriky
Právo - rubrika Stručně
Špígl - Čápice s batůžkem
29.8.Haló noviny - Oskar zaměřen Práce - rubrika Krátce z krajů
Telegraf - Čáp Oskar odletěl
30.8.Právo - Čáp Oskar
12.9.Haló noviny - rubrika Krátce
13.9.Práce - Čápi se odchýlili od loňské trasy
Večerník Praha - Úspěšný čapí projekt
18.9.Lidové noviny - rubrika Stručně
19.9.Svobodné slovo - rubrika Stručně z krajů
Večerník Praha - Kristýna je v Africe
20.9.Právo - Čápice Kristýna opustila Evropu
1.10.EKO - Čápi znovu odlétají
8.10.Pražské noviny - rubrika Ve zkratce
9.10.Právo - Čápice Kristýna je v Africe
Večerník Praha - Kristýna už zimuje
15.10.Haló noviny - Kristýna dosáhla zimovišť
18.10.Zemské noviny - Letíme do Afriky
24.10.Pražské noviny - Čapí rekordmani míří do Afriky
Večerník Praha - Čápi se hnuli
26.10.Svobodné slovo - rubrika Stručně z krajů
Zemské noviny - Čapí Africká odysea zdárně pokračuje
1.11.Večerník Praha - Kristýna na stejné palmě
4.11.Právo - Kristýna zimuje na stejném místě jako loni
Týdeník Rozhlas - Lidé za mikrofonem - Miroslav Bobek
13.11.Práce - rubrika Krátce
Svobodné slovo - Čáp Oskar byl spatřen v Izraeli
14.11.Večerník Praha - Zuzana na rozcestí
18.11.Ecologia - Siguiendo a Cristina (Španělsko)
Europa Sur - Un grupo de ornitólogos realiza su 3o censo de cigüeňas negras (Španělsko)
Květy - Kristýna už je (dávno) v Africe
19.11.Večerník Praha - Agenti s batůžky
25.11.Haló noviny - Kristýnina Africká odysea
Veterinářství - Čáp černý a jeho migrace
26.11.Pražské noviny - Zuzana je v Africe
Večerník Praha - Zuzana už zimuje
27.11.Haló noviny - Zuzana dorazila do Etiopie
Právo - Čápice Zuzana byla objevena na svém zimovišti v Etiopii
Svobodné slovo - Čápice Zuzana stráví Vánoce v Etiopii
30.11.Pražské noviny - Čápice Zuzana dosáhla východoafrických zimovišť
6.12. Večerník Praha - S batůžkem na zádech
16.12.Lidové noviny - Čápi s batůžky už zimují
Práce - Čápi s batůžky na zádech již dosáhli zimoviště v Africe
Svobodné slovo - Všichni čápi s batůžky již dolétli do zimovišť
Špígl - Čápi s batůžky již v Africe
Večerník Praha - Oskar je v teple


Africká odysea - projekt
Českého rozhlasu 2 - PRAHA

Texty: Miroslav Bobek, František Pojer
Fotografie: Khalil Baalbaki a archív Africké odyseje
Grafika: Tom Vild
Webmaster: Lenka Hampapová
Připraveno za podpory společnosti Internet Servis.

Africkaodysea@internet.cz