Publicita projektu Africká odysea
v českém tisku v roce 1997

1.1.The Prague Post - Why does this stork have a backpack?
3.1. Haló noviny - Odlétají za Zuzanou
Lidové noviny - Za čápem do Afriky
MF DNES - Do Afriky letí výprava sledovat čápy s batůžky
Práce - Ornitologové jedou do Etiopie za čápy
Právo - Ornitologové odlétají navštívit čápici Zuzanu
Svobodné slovo - Za čápy s batůžky vyráží vědci
18.1.Slovo - Je sledování čápa černého přínosem i pro africký kontinent?
20.1.Telegraf - Za čápicí Zuzanou vyrazí na mulách
Týdeník Rozhlas - Za čápicí do Etiopie
Večerník Praha - Zuzaně v patách
21.1.Hradecké noviny - Za Zuzanou zřejmě na mulách
Slovo - Za čápy cestují vědci na koních a mulách
22.1.Hospodářské noviny - Čápice Zuzana zabita
MF DNES - Vzácného čápa s batůžkem zabili v Africe domorodci
Lidové noviny - Zůstala jenom vysílačka
Práce - Čápice Zuzana byla v Etiopii zabita
Právo - Čápice Zuzana se domů nevrátí
Pražské noviny - Zuzana byla v Etiopii zabita
Slovo - Čápici Zuzanu zřejmě zabili vesničané
Telegraf - Čápice Zuzana byla v Etiopii asi zabita
Večerník Praha - Zuzana je po smrti
23.1.Blesk - Vesničané zabili Zuzanu
Haló noviny - Čápice Zuzana zabita
Zemské noviny - Smrt čápice Zuzany Africkou odyseu nezastaví
25.1.Zemské noviny - V Etiopii zahynul další čáp černý
27.1.ABC - Čapí odysea pokračuje
3.2.Vlnění - Tak nám snědli Zuzanu ...
14.2.Haló noviny - Vysílač novému čápovi
Lidové noviny - Nebožka Zuzana má náhradníka
MF DNES - Členové africké expedice našli nového čápa a dali mu batůžek
Práce - Ornitologové předali vysílač novému čápovi
Právo - rubrika Stručně
Pražské noviny - Addis vystřídal Zuzanu
Špígl - Nový čáp Addis s vysílačem na zádech
Večerník Praha - Addis má batoh
Zemské noviny - Čáp Addis nosí Zuzanin vysílač
17.2.MF DNES - inzerát propagující projekt Africká odysea a jeho partnery a sponzory
Práce - inzerát propagující projekt Africká odysea a jeho partnery a sponzory
19.2.Práce - inzerát propagující projekt Africká odysea a jeho partnery a sponzory
24.2.Týdeník Rozhlas - inzerát propagující projekt Africká odysea a jeho partnery a sponzory
Týdeník Rozhlas - Rozhovor o čápech mezi Prahou a Etiopií
25.2.Právo - Čapí expedice se vrací
Slovo - Čápi s batůžky zůstávají v Africe, expedice se vrací
1.3.Zemské noviny - Batůžek s vysílačkou dostal Addis
2.3.Nedělní Blesk - Slavný batůžek dostal Addis
3.3.EKO - Smutná zpráva
MF DNES - inzerát propagující projekt Africká odysea a jeho partnery a sponzory
NIKA - Africká odysea
Práce - Ornitologové se již z Afriky vrátili, černí čápi zůstávají
Slovo - Tým vědců, který studoval čápy, se vrátil z Etiopie
Týden - inzerát propagující projekt Africká odysea a jeho partnery a sponzory
Týdeník Rozhlas - Čapí expedice je doma
Vlnění - Čápi černí na France Culture
4.3.Haló noviny - Zuzanu zabili vesničané
7.3.MF DNES - Vědci se obávají, že v Africe zahynul další čáp s batůžkem
Slovo - Expedice prozkoumala zimoviště čápů černých
Večerník Praha - Čápi letí domů
Zemské noviny - Batůžek ponese Addis
10.3.Týdeník Rozhlas - inzerát propagující projekt Africká odysea a jeho partnery a sponzory
11.3.Zemské noviny - inzerát propagující projekt Africká odysea a jeho partnery a sponzory
13.3.Večerník Praha - Kristýna je jednička
Vlasta - inzerát propagující projekt Africká odysea a jeho partnery a sponzory
14.3.Slovo - Čápi s batůžky se vracejí domů
17.3.Blesk - Kristýna přiletěla do Evropy
Lidové noviny - Kristýna přeletěla Gibraltarský průliv
Plzeňský deník - Čápice Kristýna letí zpět do Brd
Práce - Kristýna se už vrací, u Maroka přelétla Gibraltarský průliv
Slovo - Čápice přiletí do konce března
Špígl - Čápice Kristýna přeletěla Gibraltar
Telegraf - Čápice Kristýna přeletěla Gibraltar
Večerník Praha - Kristýna je za vodou
18.3.Týden - inzerát propagující projekt Africká odysea a jeho partnery a sponzory
21.3.Květy - inzerát propagující projekt Africká odysea a jeho partnery a sponzory
27.3.Vlasta - inzerát propagující projekt Africká odysea a jeho partnery a sponzory
28.3.Betty - inzerát propagující projekt Africká odysea a jeho partnery a sponzory
1.4.Magazín GTM - Favorin AB a jeho cesta za černými čápy
2.4.EKO - Projekt Africká odysea nekončí
Večerník Praha - Kristýna si dala pohov
4.4.Květy - inzerát propagující projekt Africká odysea a jeho partnery a sponzory
Večerník Praha - Kristýna na hnízdě
5.4.Blesk - Čápice přilétla do svého domova
Lidové noviny - Čápice Kristýna už je doma
Slovo - Čápice Kristýna dorazila domů
Špígl - Čápice Kristýna se vrátila
Telegraf - Čápice Kristýna se vrátila do Brd
Zemské noviny - Čápice Kristýna se vrátila do Brd
7.4.NIKA - Čápice Kristýna se šťastně vrátila domů
Právo - Kristýna se už vrátila
28.4.Týdeník Rozhlas - Africká odysea aneb Miroslav Bobek odpovídá na vaše otázky
6.6.Večerník Praha - Oskar se ztratil
12.6.Lidové noviny - Kristýna se vrátila
Práce - Černé čápy sledujeme dál, i když Zuzana a Oskar zahynuli v Africe
Slovo - S batůžky bude letos cestovat čápí rodina
13.6.Zemské noviny - Afrika je zrcadlo
16.6.Týdeník Rozhlas - Expedice ČRo v Egyptě
Večerník Praha - Kristýna opět vysílá
18.6.Slovo - Batůžek čápa Oskara našli v Egyptě
Večerník Praha - Oskar to má za sebou
23.6.Týdeník Rozhlas - Expedice našla batůžek
28.6.Slovo - Vědci, pozorující čápy s batůžky, se vrátili z Egypta
1.7.Právo - Čapí baťůžek nalezen na farmě
2.7.Haló noviny - Smutný osud mláďat Kristýny
Lidové noviny - Mláďata zabily kroupy
MF DNES - Letos zahynulo pět čápů s vysílačkou
Plzeňský deník - Smutný konec čápat
Práce - Mláďata Kristýny zahubilo krupobití
Právo - Kroupy zabily Kristýně mlaďata
Slovo - Mláďata vzácné čápice usmrtilo krupobití
Telegraf - Čápice Kristýna příšla o mláďata
Večerník Praha - Kristýna bez mláďat
Zemské noviny - Mláďata čápice Kristýny zahynula
7.7.Blesk - Další černý čáp dostal batůžek
Slovo - Čáp s batůžkem
Týdeník Rozhlas - Čápům se letos nedaří
Večerník Praha - Další batůžkář
Zemské noviny - Třetí čáp s batůžkem
8.7.Špígl - Další čáp s batůžkem
18.7.Lidové noviny - dopis čtenáře
24.7.Haló noviny - Kristýna s Jakubem odletí do zimovišť
Hradecké noviny - Kristýna dva roky s batůžkem
Lidové noviny - Čápi do Afriky létají s batůžky
Metro - Čápice Kristýna je sledována dva roky
Slovo - Čápice Kristýna se stala světovou rekordmankou
Špígl - Čápi mají nové batůžky
Večerník Praha - Kristýna je světová
28.7.Týdeník Rozhlas - Rozhlasové vlnění
29.7.Večerník Praha - Čáp Martin je au pair
30.7.Telegraf - Čáp Martin vlastní rodný list
Hradecké noviny - Také čáp Martin od pondělí létá s vysílačkou v batůžku
Zemské noviny - Černí čápi znovu do Afriky
4.8.Týdeník Rozhlas - Martin, domácí pečovatel
9.8.Lidové noviny - z dopisu Marty Dudkové, rubrika Dopisy a ohlasy
1.9.Lidové noviny - rubrika Stručně
Metro - Čápice Tereze odletěla i s batůžkem do Afriky
Slovo - Do Afriky poletí čtyři čápi s batůžkem
Večerník Praha - Tereza už odletěla
Zemské noviny - První z čápů s batůžky je již mimo území republiky
2.9.Blesk - Tereza už odlétla do Afriky
Boleslavský deník - Čápice Tereza opustila naše území
Právo - První čáp již opustil ČR
5.9.Večerník Praha - Kristýna
11.9.Práce - Kristýna se vydala na cestu
12.9.Slovo - Čápice Kristýna se vydala do Afriky
16.9.Zemské noviny - Čápice Tereza si udělala přestávku v Německu
22.9.Telegraf - Čapí manželé již odletěli do Afriky
Práce - Čapí manželé neletí do Afriky společně
23.9.Blesk - Čapí pár do Afriky dvojí cestou
Haló noviny - Čapí manželé se odloučili
Špígl - Čapí manželé odletěli do Afriky každý jinou trasou
Večerník Praha - Čápi míří do Afriky
29.9.Týdeník Rozhlas - Čápi letí svou cestou
30.9.Blesk - Kristýna je poblíž Gibraltaru
Telegraf - Čáp Jakub již opustil Evropu
Metro - Čáp Jakub opustil Evropu a letí na jihovýchod
Práce - Čáp Jakub opustil Evropu
Špígl - Čáp Jakub opustil Evropu, Kristýna je u Gibraltaru
Zemské noviny - Čáp Jakub opustil Evropu
1.10.Telegraf - Čápice Kristýna doletěla do Afriky
Slovo - Čápi Jakub a Kristýna s batůžky opustili společně Evropu
Zemské noviny - Čápice Kristýna přenocovala v Maroku
2.10.Haló noviny - Pokračuje Africká odysea
8.10.Blesk - Tereza boduje
Telegraf - Čápice Kristýna dorazila se svým batůžkem do Afriky jako první
Metro - Do Afriky doletěl už druhý čáp
Práce - Do Afriky doletěl druhý čáp
Slovo - Čápice Tereza doletěla do Afriky
Zemské noviny - Tereza je v Africe
17.10.Práce - Čápice Tereza zahynula v Maroku
Telegraf - Čápice Tereza zahynula v marockém pohoří
Zemské noviny - Čápice Tereza je mrtvá
18.10.Lidové noviny - Čápice Tereza uhynula v Maroku
20.10.Večerník Praha - Tereza zahynula
21.10.Slovo - Samička čápa černého Tereza zahynula v Maroku
1.11.Práce - Další čápi v Africe
3.11.Slovo - Všichni černí čápi s batůžky jsou již ve svých zimovištích
7.11.Lidové noviny - Čápice Kristýna drží světový rekord
Práce - Kristýna je světovou rekordmankou
Slovo - Čáp Jakub možná na své cestě obletí severní Afriku
Zemské noviny - Čápice Kristýna v centru pozornosti
15.12.EKO - Čápice Kristýna drží světový rekord
23.12.Lidové noviny - Čápi s batůžky stráví Vánoce v afrických zimovištích
Slovo - Vánoce stráví čápi v Nigérii a v Mali
Špígl - Kde stráví čápi Vánoce?
29.12.Týdeník Rozhlas - Baťůžkáři o vánocích
31.12.Večerník Praha - Ví se jen o Martinovi


Africká odysea - projekt
Českého rozhlasu 2 - PRAHA

Texty: Miroslav Bobek, František Pojer
Fotografie: Khalil Baalbaki a archív Africké odyseje
Grafika: Tom Vild
Webmaster: Lenka Hampapová
Připraveno za podpory společnosti Internet Servis.

Africkaodysea@internet.cz