Rok co rok opouštějí milióny tažných ptáků svá hnízdiště a odlétají na jih. Ptačí tah je jedním z nejzajímavějších přírodních jevů; přestože ho ale vědci zkoumají více než sto let, stále o něm víme překvapivě málo. Teprve v poslední době nám moderní technika umožňuje sledovat ho téměř v přímém přenosu.

Sobota 24. října 1998

Dřív, než jsem zalogoval, podíval jsem se na došlou poštu. A vida, píše Alejandro Torés:
"Můj otec byl dnes ráno (v pátek 23.) na posledních souřadnicích Davida. Viděl skupinu 6 čápů černých, ale protože neměl přijímač, nemohl potvrdit, že byl mezi nimi i David. Bylo to vně národního parku, v místech, kde jsou rýžová pole a plantáže bavlny."
(Bližší informace o Doňaně najdete na http://www.enveng.ufl.edu/wetlands/donana.html).
Další mail přišel od Marca Barillota. Prosí nás o adresy škol, jejichž žáci by si chtěli dopisovat se svými francouzskými vrstevníky. Bezprostředním popudem k této akci je smrt Hynka, ale nemyslím, že by bylo nutno korespondovat jen o čápech. Máte-li zájem, ozvěte se nám na adresu africkaodysea@internet.cz.
Konečně k čerstvým souřadnicím Kristýny: Argos ji dnes ráno zaznamenal zhruba ve stejných místech jako ve čtvrtek odpoledne, tedy v povodí Falémé asi 150 kilometrů od jejího zimoviště.
Pokud jde o Davida, nic nového.
-mb-

Obrázky z Francie
(cesta se uskutečnila za podpory společnosti DHL International Česká republika)

  1. Četnická stanice v Beauville. Poručík Daniel Faivre nám ukazuje dokumentaci Hynkova případu. Fotografie, plánek, zprávu veterináře i rentgenový snímek, na kterém je vidět, že našeho čápa zasáhly tři broky (jen jeden smrtelně). Poručík a jeho kolegové mají pochybnosti, že se pachatele podaří najít; jen v okolních vesnicích žije asi 150 lovců a další přijíždějí z Agen a dalších měst.

  2. Na místě činu ve štěrkovém lomu u Dondas. Spolu s četníky stojíme na místě, odkud se střílelo. K Hynkovi, který stál dole u vody, bylo třicet metrů. Pachatel tedy nejenom, že vystřelil po chráněném druhu, ale navíc se dopustil i dalšího prohřešku, který místní lovce pobouřil snad ještě víc: střílelo se po ptákovi, který neletěl. Svědek přicházel od domku, jehož silueta je vidět na obzoru na levé straně snímku.

  3. Hynek se zastavil u jezírka v lomu; bezpochyby ho přilákal lesk hladiny. Okolní krajina je relativně suchá, většinu půdy zabírají pole, na kterých se pěstuje kukuřice nebo proso.

  4. Setkání se zástupcem prefekta (stojí vpravo), který začal vyprávět, jak mu leží na srdci ochrana přírody a hlavně jak je všechno v naprostém pořádku. Když líčil, že záchranná stanice ptactva v Tonneins zachránila za čtyři roky čtyři černé čápy, řekl jsem mu, o kolika letos zastřelených čápech jsme se už dozvěděli. Zástupce pak začal předvádět takové piruety, že se zakladatel stanice Alain Dalmolin (vlevo) rozčílil, načež zástupce prefekta s ochrankou v patách odjel na jakési zasedání.

  5. S Alainem Dalmolinem předvádíme fotografii jednoho ze zachráněných čápů. V Tonneins ho měli několik měsíců a na jaře roku 1995 vypustili do přírody. Během podzimního tahu byl zastřelen ve Španělsku.

  6. Ve škole v Aiguillonu, kde druháci právě psali dopis svým českým vrstevníkům. Poté jsme odpovídali na jejich překvapivě zasvěcené dotazy.
Miroslav Bobek, fotografie Khalil Baalbaki, Angeles


<< >>


Africká odysea - projekt
Českého rozhlasu 2 - PRAHA

Texty: Miroslav Bobek, František Pojer
Fotografie: Khalil Baalbaki a archív Africké odyseje
Grafika: Tom Vild
Webmaster: Lenka Hampapová
Připraveno za podpory společnosti Internet Servis.

Africkaodysea@internet.cz