Rok co rok opouštějí milióny tažných ptáků svá hnízdiště a odlétají na jih. Ptačí tah je jedním z nejzajímavějších přírodních jevů; přestože ho ale vědci zkoumají více než sto let, stále o něm víme překvapivě málo. Teprve v poslední době nám moderní technika umožňuje sledovat ho téměř v přímém přenosu.

Čtvrtek 7. ledna 1999
Ještě včera večer poslala paní Cristina Parkesová faxovou zprávu o sledování Jonáše a Davida. Zde je stručný výtah z její zprávy:
"Přijela jsem na místo ve 14.00 hodin, je slyšet signál Jonášova vysílače, ale ne moc silně. Pozoruji skupinu 21 čápů černých se 3 čápy bílými a 5 volavkami popelavými. Jonáše není vidět, je to příliš daleko. Čápi stojí mezi cestou a okrajem kanálu.
Davida jsem před tím viděla velmi dobře, signál byl velmi silný. Byl ještě s jedním čápem černým asi 150 metrů od první skupiny, v 15.45 hodin oba přelétli a připojili se ke skupině. Dohromady tam bylo 31 černých čápů. Nechtěla jsem čápy vyplašit. Je krásné počasí, velmi teplo a mnoho slunce. Vše to bylo asi 500-700 metrů od místa, kde jsme Jonáše vypustili.
Na další kontrolu pojedeme zase v sobotu.
Adios, Cristina"

-fp-


<< >>


Africká odysea - projekt
Českého rozhlasu 2 - PRAHA

Texty: Miroslav Bobek, František Pojer
Fotografie: Khalil Baalbaki a archív Africké odyseje
Grafika: Tom Vild
Webmaster: Lenka Hampapová
Připraveno za podpory společnosti Internet Servis.

Africkaodysea@internet.cz