Rok co rok opouštějí milióny tažných ptáků svá hnízdiště a odlétají na jih. Ptačí tah je jedním z nejzajímavějších přírodních jevů; přestože ho ale vědci zkoumají více než sto let, stále o něm víme překvapivě málo. Teprve v poslední době nám moderní technika umožňuje sledovat ho téměř v přímém přenosu.

Čtvrtek 22. dubna 1999
Davidovo hnízdění zdárně pokračuje. 10. dubna při nálezu hnízda na něm oba ptáci postávali, v dalších dnech bylo jednou pozorováno páření. Při poslední kontrole v úterý odpoledne byl na hnízdě pozorován jeden sedící čáp, pravděpodobně již zahřívající vejce.

Hnízdo se nachází v rozsoše mohutného buku ve výšce 15-17 metrů nad zemí. Hnízdní strom stojí na okraji paseky , na dalším obrázku jsou k rozeznání oba čápi - David stojí vpravo - vše fotografováno z uctivé vzdálenosti, aby čápi nebyli rušeni..
K mému překvapení jsem se od místních lesníků dověděl, že toto hnízdo bylo čápy obsazeno již v loňském roce! Žádné další podrobnosti o loňském hnízdění nejsou.
-fp-


<< >>


Africká odysea - projekt
Českého rozhlasu 2 - PRAHA

Texty: Miroslav Bobek, František Pojer
Fotografie: Khalil Baalbaki a archív Africké odyseje
Grafika: Tom Vild
Webmaster: Lenka Hampapová
Připraveno za podpory společnosti Internet Servis.

Africkaodysea@internet.cz