Čápi černí protahují také Itálií

Černí čápi z České republiky táhnou do Afriky dvěma hlavními cestami - na jihozápad přes Gibraltar a na jihovýchod přes Bospor a Dardanely a dále přes Izrael do Afriky. Kroužkovací výsledky za poslední dvě desítky let však naznačují, že část ptáků se pravidelně dostává do severní Itálie, do Pádské nížiny pod Alpami. Kam vede další cesta těchto čápů není jisté - většina asi pokračuje západním směrem a letí přes Gibraltar, ale určitá část letí nad Apeninským poloostrovem k jihu.

Tento fakt máme doložen v roce 1997 pozorováním dvou mladých čápů černých s barevnými kroužky ve střední Itálii. Toto pozorování je o to zajímavější, že se jednalo o dva sourozence z hnízda v Českém lese, kde byli označeni kroužky 20. června a již 3. srpna byli oba společně zastiženi poblíž města Narni 60 km severně od Říma. Při pohledu na mapu je zřejmé a téměř jisté, že z tohoto místa již tito čápi museli pokračovat dále k jihu a na cestě do Afriky přeletět Středozemní moře, snad někde ze Sicílie. Jedno z těchto mláďat bylo viděno 4. června 1998 ve východoněmeckém Durynsku (zpráva z kroužkovací stanice Hiddensee přišla před několika dny). Mladý čáp tedy přežil svoji cestu po nezvyklé trase do Afriky a vrátil se zpět do Evropy, navíc do míst severozápadně od místa narození.

Velmi sporadický průtah čápů černých Itálií nám z vlastní zkušenosti potvrdil šéf italské kroužkovací stanice Fernando Spina, se kterým jsme se setkali minulý týden na mezinárodní konferenci ke 100letému výročí počátků vědeckého kroužkování ptáků, která se konala na německém ostrově Helgolandu v Severním moři.

Z počátku letošního září máme další zajímavé pozorování barevně kroužkovaného čápa, které naznačuje jinou trasu přeletu Středozemního moře černými čápy. Totiž, 8. a 9. září 1999 byl pozorován mladý čáp z hnízda u Plzně v jižní části ostrova Korsika. Představy o jeho další cestě do Afriky již nechám na Vaší fantazii. Pro úplnost dodám, že sourozenec našeho "Korsičana" byl pozorován 15. září 1999 ve Španělsku v provincii Huesca, tedy těsně po překonání Pyrenejí.

-fp-


Africká odysea - projekt
Českého rozhlasu 2 - PRAHA

Texty: Miroslav Bobek, František Pojer
Fotografie: Khalil Baalbaki a archív Africké odyseje
Grafika: Tom Vild
Webmaster: Lenka Hampapová
Připraveno za podpory společnosti Internet Servis.

Africkaodysea@internet.cz