Nepřetržitým monitorováním čapího hnízda získáme úplný záznam o průběhu hnízdění a chování čápů. Zejména bude možno vyhodnotit tyto okruhy problémů:
 • vzájemné vztahy obou rodičů (samce a samice) a jejich podíl na hnízdění a péči o mláďata (sezení, střídání, krmení mláďat, změny v průběhu hnízdění apod.)
 • vzájemné chování dospělých ptáků a mláďat v průběhu hnízdění a změny chování během růstu mláďat
 • individuální vývoj mláďat a jejich chování během vývoje na hnízdě, se zvláštním zřetelem k různému stáří mláďat při postupném líhnutí, možné agresivní chování
 • vzájemná komunikace mezi rodiči a mláďaty, její změny
 • podíl jednotlivých druhů chování u rodičů i mláďat (aktivita - péče o peří a čištění, přijímání potravy, procvičování svalstva a zejména křídel; klidové chování - odpočinek, spánek)
 • úpravy a opravy hnízda, hygiena hnízda
 • potravní ekologie - množství a velikost přinášené potravy (hlavní potravou jsou ryby), frekvence krmení a její změny v průběhu hnízdění, chování při nedostatku potravy
 • vliv počasí a jeho změn na chování čápů a zejména na množství potravy (např. při dlouhodobém deštivém a chladném počasí, zakalená voda v potocích - ztížená dostupnost potravy atd.)
 • chování čápů při extrémním počasí - prudké sluneční záření do hnízda, déšť, kroupy, vítr apod.
 • chování rodiny v závěru hnízdní péče, rozpad rodiny, rozlet, návraty mláďat na hnízdo pro potravu přinášenou rodiči
 • nebezpečí predace - obrana hnízda a mláďat, možná návštěva cizích čápů, možné napadení mláďat nepřáteli - kuna, jestřáb, výr
 • tzv. "helper" (pomocník) - další čáp, který se může podílet na péči o mláďata
Celý přenos bude průběžně zaznamenáván a vyhodnocován.

Použití zvolené metodiky s kamerou u hnízda umožňuje sledovat přirozené projevy chování čápů bez jejich rušení, kterému se nevyhneme při přímém pozorování v terénu.Africká odysea - projekt
Českého rozhlasu 2 - PRAHA

Texty: Miroslav Bobek, František Pojer
Fotografie: Khalil Baalbaki a archív Africké odyseje
Grafika: Tom Vild
Webmaster: Lenka Hampapová
Připraveno za podpory společnosti Internet Servis.

Africkaodysea@internet.cz