1. Vysílač je deponován u prokurátora republiky, Tribunal de Grande Instance, Avenue de Lattre de Tassigny, 47 000 Agen, France.
  2. Četnická stanice v Beauville vede vyšetřování celého případu (pod jednacím číslem 451).
  3. Pan Christian Bigot je člověk, který zastřeleného čápa objevil
  4. I my se v našich médiích budeme snažit informovat co nejširší veřejnost o tom, jaké kroky v tomto konkrétním případě podniká Česká republika (česká média, ohlas české veřejnosti, petice i postupy oficiálních činitelů). V příštím čísle našeho časopisu OISEAU popíšeme celý případ a vyzveme naše čtenáře k podpoře vaší petice.
  5. Čáp černý je zákonem chráněný už od roku 1976. V zákoně jsou zmíněny i další druhy ptactva. Všechny vyjmenované druhy jsou natolik chráněny, že je jejich lov ve smyslu tohoto zákona přísně zakázán.
  6. Lov ve Francii spadá do pravomoci těchto pracovišť a orgánů: ministerstvo územního plánování a životního prostředí, Úřad pro lov, floru a divokou faunu v celostátním měřítku, prefektury na úrovni departementů.
  7. Belgičané a Lucemburčané posílají stížnost ústředním orgánům EU. Budu dnes také kontaktovat Němce a budu se snažit přesvědčit je, aby udělali totéž. Na závěr ještě - bohužel - smutná zpráva. Naše čápice Léa ( sledovaná v rámci programu "Čápi bez hranic", především ze strany členů Ligy /LPO/) byla rovněž zastřelena. Zatím zjišťujeme za jakých okolností. S podrobnějšími informacemi vás ještě seznámíme.
Ještě jedna prosba - děti ze škol v departementu Lot et Garonne by si rády dopisovaly s dětmi od vás. Bylo by to možné zařídit?

Informujte nás, prosím co nejdřív o přesném datu příjezdu. rádi bychom totiž zorganizovali schůzku (schůzky) s médii.

Chcete-li se dovědět ještě cokoli dalšího, neváhejte a volejte nebo pište!
Doufám, že se mi podařilo alespoň rámcově zodpovědět všechny vaše dotazy.

Jean SERIOT

 


Africká odysea - projekt
Českého rozhlasu 2 - PRAHA

Texty: Miroslav Bobek, František Pojer
Fotografie: Khalil Baalbaki a archív Africké odyseje
Grafika: Tom Vild
Webmaster: Lenka Hampapová
Připraveno za podpory společnosti Internet Servis.

Africkaodysea@internet.cz