Likvidace zkažených potravin – informace

Na základě množících se dotazů provozovatelů stravovacích zařízení, jak naložit se zkaženými potravinami ze zatopených provozoven, podáváme tuto informaci:
Na území hl. m. Prahy svoz a likvidaci zkažených potravin zajišťuje fa. TRANSPORTA HOVORČOVICE, pan Petlan. Tel.: 02/8393 1169, mobil 0602/312 308.

Další kontaktní adresy:

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Výrobny a sklady Praha
MVDr. Leslová
Wenzigova 5
Tel.: 02/2426 2138, 2426 2475
Fax: 02/2426 1113
Vhs.praha@icsvscr.cz

Uhynulá zvířata:
MVDr. Šimek Jindřich
Tel.: 02/2251 1396
ovs.praha_mesto@iscvscr.cz

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE
Tel.: 02/ 5719 9528 Dr. Hepnerová PLATÍ DO ODVOLÁNÍ!
02/5719 9528 (11 centrála)
Motol, Za opravnou 4
www.czpi.cz
laudova@czpi.cz

Odvoz uhynulých zvířat a živočišných potravin budou zajišťovat:
VAU Tišice - tel.: 0206/696440–2, 0206/696070, mimo pracovní dobu: 0604/143148
ASAP Věž u Havlíčkova Brodu - tel.: 0451/423860
Výše uvedené organizace zajišťují odvoz potravin pouze nebalených. Při ukládání potravin do kontejnerů je nutno zajistit jejich vybalení z obalů. Žádáme zajištění úřední kontroly nad způsobem ukládání potravin do kontejnerů.

ASANACE Žichlínek - tel.: 0467/550225 – nezajišťuje odvoz, ale přijímá i potraviny balené do měkkých potravinářských fólií (ne kartony, dřevo, tvrdé plasty). Dále přijímá i konzervy odděleně uložené od ostatních potravin.
A. S. A. - tel.: 02/8391111, 02/83061301 – zajišťuje odvoz konzerv v plechu a ve skle.