Sbírky pro postižené povodněmi:

Konto na pomoc postiženým společnosti Člověk v tísni při České televizi SOS Povodně u ČSOB Praha, č. účtu 334 334 334/0300

Vládní povodňové konto -- č. ú.9025001/0710 u ČNB, variabilní symbol 2002, konstantní symbol pro bezhotovostní platby 558, pro hotovostní platby 379

Veřejná finanční sbírka Červeného kříže:10030 - 7334 - 011/0100, var. symb.: 300

TELECOM zřídil povodňové telefonní číslo 0900 60 90 40 (cena volání 60 Kč za minutu)

Konto na pomoc postiženým ADRA: 24 44 24 44/0300 CSOB, var. symb.: 444

Konto OS - Sdružení občanské pomoci 157 233 240/0600 GE Capital Bank

Rada Konta BARIÉRY zřídila tzv. "povodňový účet", uč. ú. 17111 444/3400, variabilní symbol 333

Konto Českobratrské církve evangelické na pomoc postiženým záplavami, č. ú. 400 573 203/0300, variabilní symbol VS 2002, ČSOB Na Příkopě 14, 115 20 Praha 1.

Konto Československé církve husitské na pomoc postiženým záplavami, č. ú. 0162595369/0800, variabilní symbol 111, ČS.

Česká katolická charita -- č. ú. 3690369369369/0800 u Č. spořitelny, variabilní symbol 906

Arcidiecézní charita č. ú. 35 00 00 74 90 11/0100 u KB, variabilní symbol 888

Veřejná sbírka Magistrátu Karlovy Vary - "Humanitární a charitativní pomoc obcím postiženým povodněmi" č. ú. 1043019777/5500 u Raiffeisenbank, a. s., Karlovy Vary.

Veřejná sbírka Magistrátu Praha -- účet je u První městské banky číslo 777 777 0700/6000

Veřejná sbírka Magistrátu Ostrava - č. ú. 275539270277/0100 u KB v Ostravě

sbírka pro školy postižené povodněmi: Sdružení senátora Mirka Topolánka na podporu vzdělanosti BECARIO zakládá sbírku na pomoc školám postižených povodněmi. Žádá ředitele postižených školských zařízení o základní informace o stavu škod způsobených povodněmi emailem na povodne@becario.cz. Becario zároveň prosí všechny podniky a občany o příspěvek na transparentní účet vedený u Ebanky č. ú. 790122028/2400.

sbírka pro Jihočeský a Středočeský kraj -- Maltézska pomoc v koordinaci s Českou katolickou charitou, Adrou a Člověkem v tísni - č. ú. 178 855 778/0300, var. symbol 123 (ČSOB)

sbírka pro Jihočeský kraj -- č. ú. 705 705 705/0300 u Obchodní banky

sbírka pro Střední Čechy -- č. ú. 276603970257/0100 u Komerční banky

sbírka pro České Budějovice č. ú. 182 182 182/0300 u ČSOB

sbírka pro Český Krumlov č. ú. 27-4231010247/0100 u KB

Počaply (u Terezína) č.ú.: 161840211/0600

sbírka pro Mělník a okres Praha-východ "Fond humanity ČČK Mělník", č. ú. 35-2435-171/0100 u KB Mělník, variabilní symbol 2002. Peníze lze i osobně přinést do sídla ČČK v Mělníku v Kokořínské ulici 3465.

sbírka pro Metly a Předmíř č. ú. 161 776 109/0600 u GE Capital Bank

sbírka pro Kly, Větrušice, Dolní Vinice a Krausovnu č. ú. 179133881/0300 u ČSOB

sbírka pro Plzeň č. ú. 10 53 00 93 29/5500

sbírka pro Putim č. ú. 75 78 78 02 87/0100 u KB Písek

sbírka pro Ústí nad Labem č. ú. 78 46 088 402 17/0100 -- povodně, variabilní symbol 777, konstantní symbol 308

sbírka pro ZOO Praha - výhradně pro pomoc zvířatům v ZOO Praha, č. ú.:1820001139071/0100 variabilní symbol 69, nebo 2000980001/6000 variabliní symbol 69.

Povodňová loterie Sazky A. s. Sazka se rozhodla operativně využít nejnovější sázkovou hru KENO která byla uvedena 5. srpna t. r., jako povodňovou loterii, jejíž výtěžek od spuštění hry až do konce roku 2002 bude v plném rozsahu určen pouze na obnovu postižených oblastí a nápravu škod, způsobených záplavami v České republice.

The Prague Post a Nadační fond Prague (pomoc školam a komunitním knihovnám) - číslo účtu: 179138148/0300
Pro více INFORMACÍ a ŽÁDOSTI O GRANTY můzete kontaktovat: nadace@praguepost.com, www.praguepost.com/PPEF

Konto obnovy Národního divadla, na které mohou občané zasílat finanční prostředky. Číslo tohoto účtu u Komerční banky na Praze 1 je : 277705550207/0100.

Nadační fond Josefa a Petry Vavrouškových zřídil povodňové konto u Komerční banky na náměstí Míru, Praha 2 číslo účtu 3658190297/0100, v.s. 2002.
Peníze budou poskytnuty na zajištění aktuální humanitární pomoci menším městům a obcím ve Středních a jIžních Čechách.

Nadační fond Českého rozhlasu - jedná se o veřejnou sbírku pro nevidomé a hluchoslepé postižené záplavami, č. účtu 9 999 999 999/0600, var.symbol 9

Divadlo v Dlouhé prosí o skladovací prostory pro kostýmy a kulisy, dále o reprosoustavu a klavír. Telefonní číslo: 02-24826795. Číslo konta na obnovu Divadla v Dlouhé: 179164418/0300

Česká asociace muzeí a galerií - sbírka na pomoc výstavním institucím, postižených záplavami. č. ú.: 27 77 05 50 02 77/0100. Konstantní symbol při bezhotovostním převodu je 0558, při hotovostní platbě pak 0379.