Rok co rok opouštějí milióny tažných ptáků svá hnízdiště a odlétají na jih. Ptačí tah je jedním z nejzajímavějších přírodních jevů; přestože ho ale vědci zkoumají více než sto let, stále o něm víme překvapivě málo. Teprve v poslední době nám moderní technika umožňuje sledovat ho téměř v přímém přenosu.

Podrobněji o Arnoštovi (úterý 4. září 2001)
Postupně splácíme informační dluh za léto. Dnes o jeřábu popelavém Arnoštovi, kterého jsme označili na Českolipsku; příště o ukrajinských čápech. Pro ty, kdo se nechtějí prokousávat níž na stránku, informace o čápici Juditě: stále zůstává v Bulharsku.

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Podle posledních údajů, které jsou ovšem staré už několik dní, se Arnošt stále zdržuje na hnízdišti u Novozámeckého rybníka. Bezpochyby je stále ve společnosti své "manželky"; jeřábí pár se od sebe snad ani na chvíli neoddělí.

Monitorování pohybů jeřábího páru jsme se věnovali téměř celé léto. Nejvíc času jim obětoval Luboš Peške, který píše:
"Už první sledování přineslo několik zajímavých poznatků. Letos tento pár nepečuje o žádné mládě. Celý den trávil společně a pokud byli ptáci vidět, nevzdálili se od sebe o více jak asi 50 m. Během dne navštívili několik míst o kterých jsme věděli, že jsou jejich oblíbená, ale také některé louky a lesíky dosud nám neznámé. Místa měnili společným přeletem, ve 3 případech byli vyplašeni turisty nebo aktivitou místních lidí. Při vyplašení nebo při nečekaném přiblížení lidí zpravidla troubili. Odpoledne trávili odpočinkem na jednom místě v rákosí, kde také přečkávali noc. Body pobytu zaměřené pomocí GPS vykreslily polygon o rozloze asi 4 km2 na sever od rybníka.
Další dny sledování ukázaly, že aktivita začíná za úsvitu a nocoviště jeřábi opouštějí s východem slunce okolo 5. -5.30 hodiny, kdy buď pěšky, nebo krátkým přeletem dosahují kraje rákosí a po nezbytném pečlivém prověření bezpečnosti vycházejí na přilehlou louku. Jednotvárný denní režim je rozdělen na dopolední sběr potravy a odpolední odpočinek v místě nocoviště. Pokud nejsou vyrušeni, troubí jen výjimečně např. při přeletu jiného jeřába. Zatímco v první polovině července hrál vedle hmyzu a různých částí lučních rostlin ještě velkou roli sběr borůvek, od druhé poloviny července preferují vypadaná obilná zrna."

Bohužel, Arnoštův satelitní vysílač příliš dat neposkytuje. Uvidíme, jestli se nám skutečně podaří zmapovat jeho cestu do zimovišť a že úsilí, které jsme věnovali jeho odchytu, nepřijde nazmar.

Podrobnější informace o jeřábu popelavém a ukázku jeho hlasu najdete zde, fotogalerii z odchytu zde.
-mb-

Judita stále v Bulharsku (úterý 4. září 2001)
Souřadnice ze včerejšího odpoledne ukazují, že Judita se stále zdržuje na své zastávce v Bulharsku. Nová data lze očekávat dnes večer.
Pro srovnání: Marta - mladá samička z téhož hnízda - byla loni touto dobou už v Súdánu.

-mb-


<< >>


Africká odysea - projekt
Českého rozhlasu 2 - PRAHA

Texty: Miroslav Bobek, František Pojer
Fotografie: Khalil Baalbaki a archív Africké odyseje
Grafika: Tom Vild
Webmaster: Lenka Hampapová
Připraveno za podpory společnosti Internet Servis.

Africkaodysea@internet.cz