Rok co rok opouštějí milióny tažných ptáků svá hnízdiště a odlétají na jih. Ptačí tah je jedním z nejzajímavějších přírodních jevů; přestože ho ale vědci zkoumají více než sto let, stále o něm víme překvapivě málo. Teprve v poslední době nám moderní technika umožňuje sledovat ho téměř v přímém přenosu.

Čtvrtek 24. září 1998, 14.00

Další souřadnice Kristýny už nedorazily, čili mou úvahu o tom, že se zastavila, se nepodařilo ani potvrdit, ani vyvrátit.
Nyní by měl být aktivní satelitní vysílač Davida, později odpoledne a večer vysílače Hynka a Jonáše, ještě později i Kristýny. Další zprávy zítra.
-mb-

Čtvrtek 24. září 1998, 7.30

David zpomalil a Kristýna se zastavila. Troufám si to tvrdit přesto, že lokace z dnešní noci a časného rána se od údajů z noci na včerejšek liší v případě Davida o 66 kilometrů a v případě Kristýny o 46 kilometrů.
Davida zaměřily satelity během noci několikrát; o tom, že včera uletěl přesně 66 kilometrů a zastavil se u Agen (v povodí Garonne, u říčky Petit Séoune), nemůže být nejmenších pochyb. Jinak je to s Kristýnou. Její souřadnice nejsou dost důvěryhodné, navíc ukazují nelogicky k severozápadu. Zkrátka jim nevěřím a myslím si, že Kristýna je mnohem blíž místům, kde nocovala na dnešek, a že si udělala další celodenní zastávku.
Kristýnin vysílač je ovšem aktivní i v těchto chvílích, takže se co nevidět může ukázat, že nemám pravdu.
-mb-

Červeně je znázorněna trasa Kristýny, modře Davida
<< >>


Africká odysea - projekt
Českého rozhlasu 2 - PRAHA

Texty: Miroslav Bobek, František Pojer
Fotografie: Khalil Baalbaki a archív Africké odyseje
Grafika: Tom Vild
Webmaster: Lenka Hampapová
Připraveno za podpory společnosti Internet Servis.

Africkaodysea@internet.cz