Rok co rok opouštějí milióny tažných ptáků svá hnízdiště a odlétají na jih. Ptačí tah je jedním z nejzajímavějších přírodních jevů; přestože ho ale vědci zkoumají více než sto let, stále o něm víme překvapivě málo. Teprve v poslední době nám moderní technika umožňuje sledovat ho téměř v přímém přenosu.

Pondělí 11. ledna 1999
Nejnovější zprávy o našich čápech ve Španělsku jsme faxem a e-mailem dostali od paní Cristiny Parkes a Alejandra Torése. Nejdůležitější fakta jsou tato:

  • sobota 9. 1. 1999 - první signál vysílačů Jonáše a Davida zachycen v 11.00 hodin, oba jsou velni dobře vidět společně s 37 černými čápy, ve 12.35 je čápů již 48, 13.00 odjezd.
  • neděle 10. 1. 1999 - 10.30 je slyšet čistě a hlasitě signály obou čápů, Jonáš a David nejdříve pozorováni s 27 černými čápy, potom přelétli dále, kde je celkem 50 čápů, počasí je velmi pěkné, slunečno, odjezd ve 12.30
  • ve sledované oblasti jsou ještě další malé skupinky čápů černých o 6-7 jedincích
  • chování Jonáše je velmi dobré, jeví se silný, zdržuje se uprostřed skupiny 50 čápů černých, při přiblížení člověka odlétá jako poslední - asi na vzdálenost 100 metrů a následuje ostatní čápy; čápi se zde chovají velmi klidně, je velmi těžké pozorovat co žerou, protože potravu sbírají obvykle ve vodních kanálech; Alejandro viděl Jonáše v potyčce s jedním čápem bílým.
  • možné problémy Jonáše shrnuje Alejandro takto: lovci, jedovaté látky a elektrická vedení; zároveň však uvádí, že místo, kde se čápi zdržují, je velmi klidné.
-fp-


<< >>


Africká odysea - projekt
Českého rozhlasu 2 - PRAHA

Texty: Miroslav Bobek, František Pojer
Fotografie: Khalil Baalbaki a archív Africké odyseje
Grafika: Tom Vild
Webmaster: Lenka Hampapová
Připraveno za podpory společnosti Internet Servis.

Africkaodysea@internet.cz