Rok co rok opouštějí milióny tažných ptáků svá hnízdiště a odlétají na jih. Ptačí tah je jedním z nejzajímavějších přírodních jevů; přestože ho ale vědci zkoumají více než sto let, stále o něm víme překvapivě málo. Teprve v poslední době nám moderní technika umožňuje sledovat ho téměř v přímém přenosu.

Čápi mají mláďata (středa 6. června 2001)
Dnes o černých čápech; podrobný zápis o našich aktivitách spojených se záměrem sledovat migraci jeřábů přineseme v pondělí. (Začíná to být velmi zajímavé!)
Ve druhé polovině května se v čapích hnízdech objevila první mláďata. Bohužel, žádné hnízdo nepatří našim označeným čápům. Ve spolupráci s místními lesníky jsme opakovaně pátrali po Kryštofovi a Dominice na Rakovnicku a Davidovi v Brdech. Poslední kontrola proběhla v neděli 3. června.
Hnízdo které vloni postavili Kryštof s Dominikou, jsme ještě před předpokládaným návratem čápů opravili a zpevnili, ale nebylo v letošním roce vůbec navštíveno. Na podložce v místě původního hnízda, kde byl v roce 1999 natáčen film, byl letos pozorován jeden i dva čápi, ale bez označení. Ptáci hnízdo přistavěli, vystlali zeleným mechem, posléze však opustili. V dubnu čápi postavili ještě nové hnízdo na buku ve stejném lesním komplexu, ale i o něj ztratili zájem a také zůstalo opuštěné. V oblasti byli čápi opakovaně pozorováni, ale žádné další obsazené hnízdo se nepodařilo nalézt. Bylo zkontrolováno i hnízdo čápice Zuzany, která v roce 1997 zahynula v Etiopii. Nejbližší obsazené hnízdo na Křivoklátsku je vzdáleno asi 20 km.
V Brdech je situace lepší v tom smyslu, že je zde několik obsazených hnízd s mláďaty. Čapí sameček David však nebyl zastižen ani na jednom z nich. Vzhledem k tomu, že v minulých třech letech vystřídal tři hnízda a hnízdil s třemi různými partnerkami, očekávali jsme, že se objeví na některém dalším hnízdě. Všechna dosavadní pátrání však byla neúspěšná. Na loňském Davidově hnízdě je stejná samička (pochází z Jeseníků, kde se vylíhla v roce 1993), ale hnízdí s jiným - neoznačeným samečkem. V neděli v podvečer zahříval několikadenní mláďata. V jiném brdském hnízdě byla asi týdenní mláďata pozorována již 21. května.
Situace na Rakovnicku se v letošním roce pravděpodobně nezmění, v Brdech ještě zůstává malá naděje, že bychom Davida mohli objevit na nějakém novém hnízdě.
-fp-


<< >>


Africká odysea - projekt
Českého rozhlasu 2 - PRAHA

Texty: Miroslav Bobek, František Pojer
Fotografie: Khalil Baalbaki a archív Africké odyseje
Grafika: Tom Vild
Webmaster: Lenka Hampapová
Připraveno za podpory společnosti Internet Servis.

Africkaodysea@internet.cz