Rok co rok opouštějí milióny tažných ptáků svá hnízdiště a odlétají na jih. Ptačí tah je jedním z nejzajímavějších přírodních jevů; přestože ho ale vědci zkoumají více než sto let, stále o něm víme překvapivě málo. Teprve v poslední době nám moderní technika umožňuje sledovat ho téměř v přímém přenosu.

Čtvrtek 3. září 1998

Jak bylo zjištěno, že máme tři kluky?
V poslední době byla rozvinuta řada metod diferenciace pohlaví u ptáků na základě přítomnosti specifických sekvencí DNA chromozomu W. Pokud se prokáží tyto specifické sekvence jedná se o samici s genotypem ZW, pokud ne je to samec s genotypem ZZ. Existuje několik základních postupů, jak se dobrat výsledku. V oddělení molekulární biologie Státního veterinárního ústavu v Brně, kde zjišťovala pohlaví našich mláďat paní RNDr. Stanislava Kosková, použili metodu polymerázové řetězové reakce (PCR). Tato metoda je založena na existenci tzv. CHD-W genu na W chromozomu, který je velmi konzervativní a společný pro všechny ptáky. V modifikované podobě CHD-NW se vyskytuje také na dalším chromozomu Z a lze je tedy odlišit restrikční analýzou. Samotná analýza spočívá v izolaci DNA z velmi malého vzorku krve (jedna malá kapka, tj. cca 25 mikrolitrů) odebraného do roztoku EDTA. Vybraný fragment CHD genů W chromozomu se pomnoží polymerázovou řetězovou reakcí (metoda PCR) a oddělí restrikční analýzou.
Vlastní detekce byla provedena štěpením fragmentu restrikčními enzymy. Po štěpení DdeI restrikčním enzymem se u samice nacházejí tři fragmenty, u samce pouze jeden fragment. Metoda byla již dříve ověřena na kuřatech a papoušcích několika různých druhů.
Celá naše čapí rodina byla prověřena výše popsanou metodou a výsledek byl jednoznačný, všechna tři mláďata jsou samečci, stejný výsledek vyšel i u Davida, zatímco Kristýna byla potvrzena jako samička.
Podle podkladů SVÚ Brno
zpracoval -fp-


<< >>


Africká odysea - projekt
Českého rozhlasu 2 - PRAHA

Texty: Miroslav Bobek, František Pojer
Fotografie: Khalil Baalbaki a archív Africké odyseje
Grafika: Tom Vild
Webmaster: Lenka Hampapová
Připraveno za podpory společnosti Internet Servis.

Africkaodysea@internet.cz