Rok co rok opouštějí milióny tažných ptáků svá hnízdiště a odlétají na jih. Ptačí tah je jedním z nejzajímavějších přírodních jevů; přestože ho ale vědci zkoumají více než sto let, stále o něm víme překvapivě málo. Teprve v poslední době nám moderní technika umožňuje sledovat ho téměř v přímém přenosu.

Středa 24. února 1999, 14.00
Jak jsme zjistili, Phil Hall se k e-mailu dostane jednou za týden a na telefonu není, tedy nelze předpovědět, kdy od něho získáme další informace.
O smrti Jakuba jsme se ale dnes dověděli i z jiného zdroje, odkud jsme dostali i původní e-mailovou zprávu ze 3. února. Jejím autorem je Mohamed Garba Boyi z nigerijského Bauchi:
"Právě včera, když jsem se vrátil ze zimního sčítání z Nguru, jsem objevil černého čápa přineseného do naší kanceláře v Bauchi; na obou nohou má kroužky. Jaké překvapení pro všechny lidi kolem bylo, že má také malý vysílač!
Kroužky a vysílač byly sundány a jsou v držení kanceláře ředitele lesů (Ministerstvo zemědělství a přírodních zdrojů) v Bauchi."

Nyní se pokoušíme Mohameda kontaktovat.
-mb-

Středa 24. února 1999
Zatím nic nového. S Philem Hallem se nám ještě nepodařilo spojit a nepřišly ani žádné nové lokace. Jak se dalo čekat, začala se šířit fáma, že Jakuba černoši snědli. Pochopitelně ji v tuto chvíli nemohu s jistotou vyvrátit. Podotýkám jen to, že žádný z našich čápů, jejichž cesty skončily předčasně, nebyl sněden ani v Africe, ani nikde jinde. Viz Let do nebezpečí.
Naše pondělní překvapení nad zprávou z Nigérie, se už dávno proměnilo ve smutek...
-mb-


<< >>


Africká odysea - projekt
Českého rozhlasu 2 - PRAHA

Texty: Miroslav Bobek, František Pojer
Fotografie: Khalil Baalbaki a archív Africké odyseje
Grafika: Tom Vild
Webmaster: Lenka Hampapová
Připraveno za podpory společnosti Internet Servis.

Africkaodysea@internet.cz