Rok co rok opouštějí milióny tažných ptáků svá hnízdiště a odlétají na jih. Ptačí tah je jedním z nejzajímavějších přírodních jevů; přestože ho ale vědci zkoumají více než sto let, stále o něm víme překvapivě málo. Teprve v poslední době nám moderní technika umožňuje sledovat ho téměř v přímém přenosu.

David zimuje opět ve Španělsku (středa 24. listopadu 1999)
Příliš novinek se v uplynulých čtrnácti dnech neurodilo. O té nejpodstatnější jsem se dozvěděl před chvílí - a netýká se ani Kryštofa, ani Dominiky, ani jejich mláďat, nýbrž Davida, jehož cesty jsme mapovali v minulé sezóně.

Pro osvěžení paměti: David loni spolu s Kristýnou odchoval v přímém přenosu na Internet tři čapí samečky. K našemu překvapení pak neodletěl zimovat do Afriky, ale jen do jihozápadního Španělska, do blízkosti národního parku Doňana u ústí Guadalquiviru (viz loňská databáze Čápi on line). Na jaře se vrátil do Brd, kde zahnízdil s novou samičkou. Rovněž na jaře přestal (plánovaně) fungovat jeho satelitní vysílač.

V rýžových polích u Gualdalquiviru minulou zimu Davida opakovaně pozorovali naši španělští kolegové Cristina Parkes a otec a syn Torésové (podrobněji ve starých deníčcích). V uplynulých týdnech si spolu s námi kladli otázku: Vrátí se David do stejných míst? A podaří se ho najít?

Podařilo! Včera ve 14.15 Cristina Parkes a Alejandro Tores mladší zaslechli signál Davidova pozemního vysílače a vzápětí ho i pozorovali ve společnosti dalších sedmi dospělých čápů černých. Ve stejných místech jako před rokem…
-mb-

O Jonášovi a Václavovi (středa 24. listopadu 1999)
Připomínám, že Jonáš byl ve Španělsku pravděpodobně zastřelen (viz zápis ze 13. října) a Václav se stal obětí vandalského střelce v Itálii (viz zápisy ze 3. a 11. listopadu). Před dvěma týdny jsem tu psal: Co můžeme udělat? Snažit se, aby smutný konec našich čápů měl v příslušných zemích co největší publicitu, protože asi jedině posun veřejného mínění může přispět k tomu, aby se situace postupně změnila. Jak nám můžete pomoci? Pošlete nám svůj protest proti vandalskému zabíjení tažných ptáků. Všem čtenářům, kteří už to udělali mnohokrát děkuji! Vaše vyjádření dáme k dispozici ochráncům přírody a předáme je i velvyslancům Španělska a Itálie.

Španělský tisk se smrti Jonáše už poměrně podrobně věnoval a do kontaktu s italskými ochránci přírody z LIPU jsme vstoupili minulý týden (dopisy v češtině a v italštině). Také od Vás nám přišly další ohlasy. Vyčkáme do konce měsíce a pak je předáme velvyslancům obou zemí.
-mb-

Mapka Kryštof i Dominika setrvávají na stejných místech (středa 24. listopadu 1999)
Tomu, kdo sleduje náš server Čápi on line, neřeknu žádnou novinku: Kryštof nadále zůstává u řeky Karakoro na mauritánsko-maliské hranici (občas sice podnikne menší přesun, ale není to nic významného) a Dominika zůstává na jihu Mauritánie, nedaleko senegalské hranice.

Trochu mě to překvapuje. Předpokládal jsem, že nanejvýš po několika týdnech oba čápi poletí dál na jih - podobně, jako to dělala Kristýna. Uvažoval jsem v intencích scénáře "přelet Sahary, krátký pobyt na prvním vhodném místě, přelet na definitivní zimoviště". Možná je to scénář chybný. Anebo také ne: z posledních vegetačních map, které jsou sestavovány ze satelitních snímků, vyplývá, že hlouběji na jihu je letos mnohem méně zelené vegetace, a tudíž i vody, než v jiných letech. Kryštof a Dominika tak mohou mít dobrý důvod, proč zůstávat v povodí Senegalu.
-mb-


<< >>


Africká odysea - projekt
Českého rozhlasu 2 - PRAHA

Texty: Miroslav Bobek, František Pojer
Fotografie: Khalil Baalbaki a archív Africké odyseje
Grafika: Tom Vild
Webmaster: Lenka Hampapová
Připraveno za podpory společnosti Internet Servis.

Africkaodysea@internet.cz