Koncept DADA

Příležitostí pro komunikační projekt Art's Birthday Party 2006 je výročí založení prvního dadaistického salonu Cabaret Voltaire. Dne 3. února 1916 si ve švýcarském Curychu pronajalo několik imigrantů (rumunský básník Tristan Tzara, němečtí spisovatelé Hugo Ball, Richard Hülsenbeck a elsaský malíř a sochař Hans Arp) hospodský sál a otevřeli zde malý literární klub spojený s výstavní síní a s jevištěm. Večerní program s hudbou, tancem, čtením manifestů, básní, obrázků, masek kostýmů sestavili Hugo Ball, Emmy Hennings, Marcel Janco, Tristan Tzara, Georges Janco a Hans Arp.

Z nějakého důvodu nazvali salón Cabaret Voltaire a v dějinách moderního umění je tento název spojován s kritikou nekonformního umělce stavu světa a společenského pořádku, s vyjádřením odporu k absurditě válečného ničení a násilí, s vírou v osvobození člověka a v možnosti člověka jako bořitele pokryteckých hodnot. K salónu vystavovali postupně v roce 1917 Hans Arp, de Chirico, Max Ernst, Feininger, Kandinskij, Paul Klee, Oskar Kokoschka, Marc, Modigliani, nebo Picasso.

Na myšlenky mezinárodního a anarchistického spolku založeného v liberálním Curychu navazovali v poválečných letech spřízněné duše v Berlíně, Paříži, Londýně v Praze, ale idea "dada" byla inspirací také pro další podobná mezinárodní sdružení a hnutí jako byli například lettristé, situacionalisté, hnutí Fluxu, tvůrci absurdního dramatu, umělci happeningu, nebo punkového hnutí. Pod značkou Fluxu se objevil v 60. letech i nápad každoročního oslavování imaginárních narozenin umění kdysi dávno, před milionem let...

© Český rozhlas 2000-2004 Grafika : Český rozhlas