Art's Birthday 2006: TransDADA Express LIVE

17.1. 2006, 20:00 - 24:00
program mezinárodního satelitního vysílání
(satelitní audiostream na hlavní stránce webu)

EBU Satelit Ravel
20:05 - 20:30 Živě z Madridu (RNE)
20:30 - 21:00 Živé vysílání nezávislých komunitních rádií
21:00 - 21:30 Živě z Baden-Badenu (SWR)
21:30 - 21:45 Živě z Bělehradu (Radio Belgrade)
21:45 - 22:12 Živé vysílání nezávislých komunitních rádií
22:12 - 22:30 Živě z Moskvy (Radio Russia)
22:30 - 23:00 Živě z Prahy (CR)
23:00 - 23:30 Živě z Vancouver (The Western Front Society)
23:30 - 24:00 Živě z Vídně (ORF)

EBU Satelit Verdi
20:05 - 20:30 Živě ze Stockholmu (SR)
20:30 - 21:00 Živě z Berlína (DeutschlandRadio Kultur)
21:00 - 21:30 Živě z Říma (RAI)
21:30 - 22:00 Živě z Bratislavy (Slovak Radio)
22:00 - 22:30 Živě z Berlína (Radio Tesla)
22:30 - 23:00 Živě z Bruselu (RTBF)
23:00 - 23:30 Živě z Hilversa (VPRO)
23:30 - 24:00 Živě z Paříže (Radio France/France Musique)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
20:05 - 20:30 Živě z Madridu (RNE)
Duda Dadá (TransNATIONAL TransDADA)
Leopoldo Amigo - Miguel Molina
Valencia, Španělsko
Jestli nás něco učilo Dada, pak to byla pochybnost (španělsky "duda"), nevíra ve veškerý dogmatismus, konvence - nebo v jediný vnucený názor; a proto pro nás není divné, že oni/ony odmítají vlastní souhlas/potvrzení, že autentické DADA je ANTI-DADA, protože ještě /dokonce jejich stejné stanovisko/postoj by se mohl stát dogmatem, jak už to muzea vždy dělávají.
Naším darem k Art´s Birthday 2006 je ukázat na jedné straně DADA POCHYBNOSTI (španělsky DUDA DADÁ) v naší současné společnosti, ve které síla přechází z národní na globální nadnárodní společnosti a je tak neméně destruktivní, a na druhé straně DADA UPŘÍMNOSTI (španělsky SINCERIDAD DADÁ) nabízené nám, když slyšíme nové nekonvenční jazyky (přibližuje nás k životní praxi). Pro realizaci budeme využívat coby kreativních DADA metod náhodu, již hotové nahrávky, veřejnou provokaci, fonetické básnictví, absurdní humor, simultánnost, groteskní kritiku, využití a manipulaci masmédií..., a proč ne?, tedy obnovitelného a u/ozdravujícího ANTIDADA pohledu.

Leopoldo Amigo - Miguel Molina
Ve spolupráci s:
UPV Radio (Polytechnická univerzita ve Valencii, Španělsko)
www.upv.es
LEOPOLDO AMIGO (Cuenca, Spain, 1956)
Učitel tvůrčích dílen zvukového umění (Sound Art) na Polytechnické univerzitě a ve SGAE ve španělské Valencii. Technický ředitel a zakladatel Gabinete de Música Electroacústica of Cuenca (Španělsko). Badatel na University of Northwestern v Chicagu Illinois a na University of the State of Michigan v Kalamazoo (USA). V současnosti skladatel a technický asistent v Radiu a Televizi na Polytechnické univerzitě ve Valencii.
MIGUEL MOLINA (Los Teatinos-Cuenca, Španělsko, 1960)
Intermediální umělec, který má vztah k sochařství, audiovizuálnímu a zvukovému umění, performanci a public artu. V současnosti je uměleckým učitelem na Katedře sochařství Polytechnické university ve Valencii. Ředitel R&D group Laboratory of Intermedia Creations (LCI), která uspořádala výstavu a publikovala katalog a dvojcédéčko "Noises and Whispers in Avant Gardes: Early Sound Art Works 1909-1945" (UPV-Allegro Records, 2004) se zvučnými díly znovunalezeného futurismu, dada, kubofuturismu, Bauhausu, ultraismu, postismu... Nahrávky: "Political Show" (Cassette, Esfera Azul, 1996), "Música Electroacústica Espańola Vol. 1 (CD AMEE, 1997), "Mascletŕ Virtual" (CD Levante, 1998), "RAS 7 revista de arte sonoro" (CD. Centro de Creación Experimental, 2004).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
20:30 - 21:00
Živé vysílání nezávislých komunitních rádií

bližší informace na stránkách ORF Kunstradio, www.kunstradio.at

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
21:00 - 21:30 Živě z Baden-Badenu (SWR)
Alvin Curran: Art's Birthday 2006.
Poznámky k programu akce v Baden-Badenu
Umění koho?? Umění Blakovo, umění Carneyho, umění Tatumovo, umění Rubensteinovo, umění Schopenhauerovo, umění Rimbaudovo, umění Speigelmanovo, umění Conan-Doylovo, umění Schnabelovo, umění Ashovo? Krále Arthura? Každopádně vše nejlepší k Art´s Birthday (narozeninám umění)!
Umělecky se vyjadřovat, je možné vytvořit ještě něco šokujícího? Mohu zvětšit baktérii na svých varlatech nebo psát hudbu svým vlastním lejnem? Smím vložit mikrofon do živého opičího mozku, abych mohl lépe studovat protoneurologii mluveného jazyka; mohu vařit živého humra a připravit omáčku z mikrotonálních slin trombonu? můžu zamýšlet vraždu (živě, samozřejmě v televizi) třetího fagotisty v symfonickém orchestru jednoduše proto, že on nebo ona stejně není nikdy dost slyšet?
Co město, řekni mi jen, má pomník pro Neznámého Avantgardního Umělce? Chudému, neuctivému básníkovi ulic a hantýrky - básníkovi, který zvrací vize smrtelných hub ve tváři společnosti, zatímco ona zdvořile aplauduje. Byli jsme napáleni? Píšeme všichni dementní pop-songy pro měšťáky? Platí nám, abychom je vzrušovali nemyslitelnámi myšlenkami a vedli je jako osobní trenéři na sráz? Co dal ten vařený nápoj všem těmto povýšencům, lunatikům a blouznícím honcům psů? Prasonáta a Záchod. Mýty, lži, pomluvy, ztráta paměti, fámy a pozoruhodně celosvětové následování věnované zkáze a nepořádku.
Lidé mají ještě dosud masožravé zuby a děsivé obličejové výrazy, velmi hlasité vojenské bubny; mnoho pokračuje v divokém ničení a plundrování všeho a veškerých svých cest.
A tak se ptám, umění čeho? Avantgarda kde? Proč dadaistické umění? A po všech těch světových nekončících tragediích a neúspěšných rebelech se znovu ptám: Smím mít ještě své utopické sny a mohu se prosím probudit a přát si převrat ve společnosti s jemnými kapkami vody z mého archívu hluků?

Teď ano! V tomto čase globální vřavy, nakupování na letišti, internetové chřipky, války mobilních telefonů a iPod-ové kaše. Smím kdykoliv bude ABC symbolizovat:
Artaud, Ball, Cage; Apollinaire, Balla, Cowell; Arp, Beuys, Chiari; Antheil,
Batman, Corso... tak Duh? že když se děti učí číst, mohou se rychle dostat to "D" - do Duchampa - do Joyce a Rejoice do Philadelphie, prozřetelnost a dál jako v Cageově vlastní "abecedě" a nakonec k Zed a Zev - absolutně poslední zastávce na této tramvajové lince. Všichni ven! Ven je tam, kde je reálný čas. Tady Transdada Express zastavuje pro vodku, říhá a tankuje atomové palivo. Podej mi dumbega a santuru, ukážu ti místo - geografický bod mezi východem a západem, kde Scelsi žila v Římě, právě naproti curyšskému nádraží, jak o něm kdosi řekl, že je skutečným středem světa - ze kterého vše pochází a kam vše jde.
Bylo to před třemi lety, když Alowys vystoupil z Cafe Voltaire a vešel na zuryšské nádraží tlačit svůj vozík se zavazadly a ze srdce jódlovat??; Mohl bych se stát hloupý a nenechat svůj život na náhodě, nemohl bych nechat vstoupit tyto čisté výkaly harmonických kmitů odklánějící vysoké zdi a skleněné střechy do mé FALEŠNÉ KNIHY... to bylo jednou životním darem, právě jako foukání do Scelsiina tibetského rohu...celá reinkarnace na veřejném místě - takový byl tento příběh...Tohle moje žvanění pochází z reflexe části bytosti této svárlivé vřavy naděje a nespokojenosti, která určitě od začátku času inspirovala básníky a hudebníky a malíře a tanečníky ke znázorňování ideálních míst a transcendentálních časů - pro vesmír, radost, bolest a zápach života a smrti. Proto mé vlastní neuspořádané chvástání, má vlastní nezbytná realita zasáhnout do Art's Birthday.
Pravda, jsem jedním z těchto bláznů a dvorních šašků, kteří vytahují králíky z reproduktorů a nechají rozplynout řeky do harddisků. Ano, to je to, co dělám. A tak dnes v noci v Baden-Badenu jako každou noc budu sedět za klávesnicí právě tak, jako Bach a Mozart, Beethoven a Thelonius Monk a Kurt Schwitters, a budu hrát příběh svého života - překotné souhrny a sekvence nalezených zvuků - tuto formu spontánně vytvořené abecedy osvobození; tak oba - ty a já - nikdy nezapomeneme, že můžeme opustit tuto platformu, opustit tuto vlakovou stanici kdekoliv chceme - slovník předmětů, nehod a paměti, položený jemně na postel z kravských zvonců, Elčiny milostné vzdechy, měkce vyslovená slova Johna Cage, nádherný chorál zvuků SWR komorního sboru, zvuky valících se cínových plechovek, řvaní šofarů, ztracená hora domorodého kmene švýcarškých jódlerů, zvuk Merce Cunninghama hvízdajícího a tančícího, volání dětí, podkluzování automobilových kol, kňučení vlakových brzd ve frekvencích slyšených jen netopýrem, milion hus dajících se na útěk, zpomalující basketbalové míče, chování lvů, kejhání, podvodníci houkající na saxofon, ladění klavíru mojí matky, ptáci a včely, zvony a sirény, chřestění, hadi a ruleta kol, šofary a vařené fazole - tohle všechno je na mé midi-Dada-klávesnici spojené s mým Dada-Laptopem a je oživováno mými Dadaprsty...během této krátké rozhlasové cesty na TransDadaExpressu.

Alvin Curran´s Home Page
http://www.alvincurran.com/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21:30 - 21:45 Živě z Bělehradu (Radio Belgrade)
Veljko Nikolic: Rien san amur
Původ projektu nalezneme - jako srbský protějšek k dadaismu, zenithismu - u balkánské vůdčí osobnosti (barbarogenia) Ljubomira Micice; název byl převzat z jeho uměleckého manifestu. Radiofonní práce založená na telefonních (sound audio matrix) efektech z konce 1. světové války a z počátku reparace, se všemi - v tomto čase známými - zvukovými civilizačními symboly, protikladnými efekty bohaté a zpívající balkánské přírody. Je vytvořen ze sound-play hudebně-rytmicky strukurovaných témat ze Sharpentierovy orchestrální suity (hudební znělka Eurovision) a Beethovenovy 9. symfonie - Ódy na radost (hudebního symbolu EU). Toto dílo je prováděné Skupinou perkusionistů autora "Institutu" - na archaická dřeva, kameny a kovové nástroje, vokální skupinou Biljany Krstic "Bistrik" s charakteristickými vokálními ozdobami a pasážemi, Dragacevo Brass Orchestra and Royal String-Players " Saint George", vedenými Petarem Ivanovicem - s charakteristickými balkánskými etnickými prvky.
Skladatel a aranžér projektu: Veljko Nikolic alias Papa Nik a Mikan Obradovic
Zvukový mistr: Zoran Jerkovic a Slobodan Stankovic
Režisér: Arsenije Jovanovic
Redaktor projektu: Predrag D. Stamenkovic
Délka: s oficiální znělkou, ohlášením a stažením celkově 15 minut živé realizace.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21:45 - 22:12
Živé vysílání nezávislých komunitních rádií
bližší informace na stránkách ORF Kunstradio, www.kunstradio.at

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22:12 - 22:30 Živě z Moskvy (Radio Russia)

Ukolébavka je název díla, které vám budeme prezentovat. Jedná se o zvukovou kompozici pro:
- dítě (ze záznamu - v Moskvě bude totiž 12 minut po půlnoci)
- město - živá linka z ulic
- svět - ze satelitu a jiných dostupných zdrojů on-line.
- a živé zvuky umělce Valerie Beluntsova hrajícího různá zvuková zařízení a/nebo na akustické hudební nástroje.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22:30 - 23:00 Živě z Prahy (CR)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23:00 - 23:30
Živě z Vancouver (The Western Front Society)
bližší informace na stránkách ORF Kunstradio, www.kunstradio.at
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23:30 - 24:00
Živě z Vídně (ORF)
Kunstradio zve rakouské rozhlasové umělce, aby se zabývali zvláště letošním tématem Art's Birthday (narozenin umění). Vídeňský příspěvek ke 1.000.043 narozeninám umění: TransDADAexpress se koná ve spolupráci s tzv. MAK NITE Muzeem současného umění ve Vídni.
Mezi participujícími umělci se objeví zejména: vídeňské trio Schwestern Brüll, které se rozhodlo věnovat svou performanci básním a textům Raula Hausmanna, dále Fritz Ostermayer, který bude prozkoumávat dadaistické hlasy, zatímco duo Sergej Mohntau bude produkovat akustické palindromy, tj. takové kompozice, které lze nezměněně poslouchat jak popředu, tak pozadu. Hudebník Helge Hinteregger bude po celý večer v reálném čase mixovat 5.1. rozhlasovou koláž veškerého akustického dění.

Více informací na www.kunstradio.at
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20:05 - 20:30
Živě ze Stockholmu (SR)

Živý koncert/živá party z Muzea moderního umění v centru města Stockholmu se skladatelem a zvukovým umělcem ke Parmerudem (*1953) a Andersem Blomqvistem (*1956) - živá performance s lap-topy, elektronikou a syntazátory na dadaistické téma. Také textově-zvukový průkopník Lars-Gunnar Bodin (*1935) předvede živě zvukovou báseň založenou na idejích dadaismu.
Švédské rádio Ltd. bude vysílat 4 hodiny ze živé party, která rovněž bude zahrnovat představení zvukových umělců, hudebníků, skladatelů Drora Feilera, Hannu Hartmanovou, Midaircondo, Hanse Appelqvista, Anne Pajunenovou atd.
Tento koncert/tato párty je uspořádán/a ve spolupráci se Švédským rádiem P2, Muzeem moderního umění, Insitutem elektroakustické hudby ve Stockholmu a experimentálním webovým kanálem SR c.
Anders Blomqvist (*1956)
Narozen ve Falunu 8. ledna 1956. Vyrůstal v Upssale, kde rovněž začal "hrát rockovou hudbu v čase, kdy hudební hnutí začínalo, a v plodném klima, které to neslo v sobě. Na počátku začalo 70 lidí pro rock využívat syntezátory a to bylo, samozřejmě, pro mě jako klavíristu vzrušující, protože to otevíralo nový svět zvuků."

Skupinový projekt s hudbou 20. století mu během let posledních povinné školní docházky poprvé přinesl kontakt s Elektornickým hudebním studiem (EMS) ve Stockholmu - "menší revoluce a přirozené pokračování Hendrixe a Zappy". Potom následovala studia na EMS a Stockholmské Vysoké hudební škole, stejně tak jako hudební a filmová studia na Univerzitě ve Stockholmu a Gothenburgu. Kromě toho hodně spolupracoval s koncertní organizací Fylkingen.

Od té doby, co Bertrand R. hrál na Festivalu mladých severských skladatelů (Young Nordic Composers Festival) v Kodani v roce1981, se elektronické kompozice Anderse Blomqvista řadily mezi to nejzajímavější, co přicházelo ze Švédska, a on rovněž sklidil mezinárodní uznání, alespoň v Bourges. Stejně tak jako mnoho jiných skladatelů elektroakustické hudby se začal zajímat o obrazové show a jeho osudný Jaguar Revisited (1984) byl opakovaně uváděn na různých festivalech a v televizi. Pro Skinnskatteberský festival elektronické hudby (1985 Skinnskatteberg Electronic Music Festival) vytvořil efektní Hudbu k ohňostroji spolu s pyrotechnikem Pärem Hultgrenem.

Jeho dřívější magnetofonové nahrávky (tape pieces) zahrnují Carpe Diem - intenzivní, brutální kritiku doby. Ve skladbě Lag (1986) využívá konkrétní a umělý materiál, ten druhý jmenovaný má obraznou, vskutku imitační funkci, zatímco funkce konkrétního zvuku je více abstraktní. Jedním z největších elektronických hudebních podniků ve Švédsku byla hudba pro Přehlídka hudebního umění (MUSIK art exhibition) v Norrköpinském Muzeu umění v září 1982. Do každé z pěti výstavních místností byla dána hudba komponovaná na zakázku, částečně ve formě kontinuálních background zvuků a rovněž ve formě půhodinových skladeb důsledněji prokomponovaného zvukového materiálu, hraného prostřednictvím nejméně šesti reproduktorů v každé místnosti během celého dne po celý týden. Toto obsáhlé dílo bylo provedeno společně se skladatelem Williamem Brunsonem a jedna z mnoha složek využitých v kompozici se skládala ze jmen dvou autorů, značila užití systému navrženého Hervinem, umělcem jehož dílo bylo uvedeno na show.

Společně s ke Parmerudem vytvořil pro Skinnskatteberský festival (1987) skladbu Termik pro dva hráče na syntezátor prokládanou improvizacemi s epizodami přesné notace.
Lars-Gunnar Bodin
Narodil se15. července 1935 ve Stockholmu, tradiční kompoziční řemeslo studoval u Lennarta Wenströma v letech 1956-1960. Debutoval na Fylkingenu v roce 1962. Brzy se začal zajímat o elektronickou hudbu a kromě své vlastní tvorby sehrál Bodin nesmírnou roli v inspirování a podpoře vývoje švédské elektronické hudby. Společně se skladatelem Bengtem-Emilem Johnsonem řídil stockholmské festivaly textově zvukových kompozic, začal v roce1967 a v letech 1969-1972 byl předsedou koncertní organizace Fylkingen. V roce 1972 navštívil USA jako skladatel v Rezidenci na Mills College (California), v roce1979 Bodin byl jmenován ředitelem Elektronického hudebního studia ve Stockholmu (EMS) a byl prvním hybatelem jeho přesunutí z Kungsgatan 8 do nově zařízeného objektu v Mnichovském pivovaře na Söder Mälarstrand.
Skladby Larse-Gunnara Bodina jsou celkově compositions are closely bound up with his profound commitment to humanism, science, ecology, future development etc. Během své práce se věnoval mnoha rozdílným oblastem soudobé hudby: instrumentálnímu divadlu, textově zvukovým kompozicím, multimediálním dílům a interakci mezi instrumentalisty a magnetofonovými nahrávkami. Několik jeho skladeb si získalo mezinárodní pozornost díky svým solid craftsmanship, distinctness of profile a síle výrazu. forcefulness of expression.
Setkání jazyka a hudby ho ispirovalo k několika dílům a jeho skladby často obsahují fonetické prvky. Smysl pro detail je jeden z aspektů jeho tvůrčích metod, často byl jeho kolegy s respektem zmiňován. Jeho soustředění na mikroúroveň jej nebrzdilo od vytváření široce založených blokových vícevrstvých procesů.
ke Parmerud (*1953)

Narozen v Lidköpingu 24. července1953. Vystudoval fotografii - v letech1970-1972 a od roku1972 do1975 studoval na SAMUS Teacher Education College na Katedře muzikologie v Gothenburgu, kde také vznikl jeho zájem o hudbu 20. století a on přišel do styku se základním syntezátorovým vybavením a technikou magnetofonového záznamu. Studoval rovněž ve Stockholmu (Electronické hudební studio - EMS, a Fylkingen), využíval náročnější vybavení. Byl iniciátorem výzkumného projektu na Katedře informačních procesů a Katedře muzikologie - vyvíjel software pro počítačovou kompozici. Vyučoval teorii, poslechové semináře a hudební historii atd. na Katedře muzikologie Univerzity v Gothenburgu.
ke Parmerud byl rockovým hudebníkem a jednou vedl patnáctičlennou skupinu mužů hrajících afro-americkou hudbu. Jeho první skladby byly psány pro skupiny, ve kterých hrál. Ale je to především působivý skladatel elektroakustické hudby a multimediálních děl (zvláště obrazových sekvencí, ve kterých mohl uplatnit svoje fotografické dovednosti), kterými si získal mezinárodní renomé. Ve skladbě "Časové imaginární oko" (Time's imaginary eye) - pro soprán, magnetofonový přehrávač a projektor, jsou čas a proces stárnutí ukázány ve světle Einsteinovy teorie relativity a ve "Floden av glas" (..... ze skla) (provedené ve Stockholmském kulturním centru a jinde) vytvořil brutální multimediální dílo v náladě nastávající zkázy, ale také lpění na životě. Stranou stojí jeho první čistě počítačová kompozice, která byla realizována na EMS a popsána skladateli jako "usměrněná hra povrchů, stylizace, nebo chcete-li simplifikace, vypočítaná pro zahalení pohledu na ležící, komplexní, nepředvídatelné, reálné."
Jeho expresívní hudba si získala ocenění po celé Evropě. A tak za Närheter a Kren získal ocenění na soutěži elektronické hudby v Bourges. Ve svých dílech upevnil svoji pozici jako nejdynamičtější, nekompromisní skladatel své generace. Je také často žádán jako zvukový mistr pro koncertní elektroakustická vystoupení.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20:30 - 21:00 Živě z Berlína (DeutschlandRadio Kultur)

DADAYAMA
Art's Birthday 2006 na Deutschlandradio Kultur

produkce Deutschlandradio Kultur a TESLA v Podewilském paláci v Berlíně.
Kompozice a živá elektronika: Tetsuo Furudate & Georg Klein
Vokální performance: Miho Iwata, die maulwerker (Michael Hirsch, Ariane Jeßulat, Christian Kesten, Steffi Weismann)
Umělecké vedení: Marcus Gammel
Producent: Götz Naleppa

Pro společné oslavy Art's a Dada's Birthday v EBU, Deutschlandradio Kultur se nasměrovalo k východu: Živá performance na Berlin TESLA (dřívější Podewil) koncertní prostor se bude týkat Dada hnutí v Japonsku.
Už ve dvacátých letech minulého století přineslo Dada několik umělců a spisovatelů jako Tsuji Jun, Takahashi Shinkichi a Murayama Tomoyoshi do země vycházejícího slunce. Z jejich impulzu v šedesátých letech povstalo široké Dada hnutí, které bylo nejvíce spojené se skupinou GUTAI. Teprve nedávno Dada rezonovalo s japonskou zvukovou scénou do té míry, že, jeden z jejich starších představitelů se hlásil k Dada ve svém uměleckém jménu: Merzbow.
Částečným zájmem - z našeho úhlu pohledu - je propojení mezi japonským dadaismem a spiritualitou. Takahashi Shinkichi se například po svém zapojení do Dada stal zenovým mnichem. Jeho poezie odhaluje některé pozoruhodné vztahy mezi uměleckým hnutím a zenem: obojí projevuje hlubokou vůli zbořit oblíbené koncepty reality, radikální nihilismus a zdůrazňuje otázku všeho a ničeho. Mnoho částí zenové literatury, jako jsou koany nebo básně haiku, může připomínat dadaistickou poezii.
Na druhé straně, evropské Dada má podivné spirituální kořeny, třebaže směřují k tomu být skryté se svojí světskou okázalostí. Pomysli na kult osobnosti Johannese Baaderse nebo na obrat Huga Balla ke katolickému mysticismu. Některá Dada byla stejně přímo ispirována buddhistickým myšlením, jako to můžeme vnímat v textu Waltera Mehringa - "Enthüllungen" (Odhalení - v Dada Almanachu), odkud je převzat náš pracovní název Dadayama.
Pro živé představení k Art's Birthday jsme záměrně oslovili dvě velmi odlišné osobnosti: Georga Kleina a Tetsua Furudateho. U obou jsou skladby založeny na sylabickém materiálu z německých a japonských dadaistických básní. Pět zpěváků bude vystupovat spolu s tímto materiálem živě on site. Georg Klein dal dohromady čtyři členy "die maulwerker" (experimentální vokální sbor založený Dieterem Schnebelem) s jedním samostatným reproduktorem každému - druh zvukového zrcadla, které ozvěny transformuje a zpět jejich promluvy. Tetsuo Furudate pozval Miho Iwatu, japonského umělce žijícího v Krakově, aby se připojil k jeho dílu.
Pro svou koncertní situaci Klein a Furudate transponovali název svého vystoupení do prostorového aranžmá: "dada" by mohlo být přeloženo z němčiny jako "tadytady" a "yama" znamená v japonštině "hora". Podle toho tam uprostřed koncertního prostoru bude rovná tribuna se dvěma symetrickými stranami. Jednotlivý posluchač vejde a může se rozhodnout, na kterou stranu si bude chtít sednout. (na rovné podušky na tribuně, bez židlí).
DADAYAMA bude trvat 60 až 90 minut, začne kolem 8.05 PM CET. Bude komponována drsnými střihy mezi sekcemi od každého skladatele a materiálu ze satelitů.
Po skončení Furudateovy a Kleinovy performance, mixování satelitního streamu bude předveden druhý večerní živý akt: rrröstfrisch. Sound-concert pro Raoula Hausmanna od Valeriho Scherstjanoie. Tato část programu bude zajišťována rádiem TESLA a kurátorem Andreasem Hagelükenem.
Tetsuo Furudate
Narozen v Tokiu. Svoji kariéru začal v experimentaálním filmu a videu v roce 1981. Od poloviny 80. let se obrátil k hudbě skrze performing art, přispíval k rozvoji japonské noise music spolu s dalšími průkopníky, jako je Merzbow ad.
Své aktivity rozšiřuje v evropském měřítku od roku1998 - mnoha koncerty, nejen realizacemi CD, spoluprací Zbigniewem Karkowskim, Kasperem T. Toeplitzem a Leifem Elggrenem.
Jeho experimentální noise opera "Othello" měla premiéru v berlínském Podwilu v roce 2001. V roce 2003 byl v Berlíně artist-in-residence v Podewil. Během této etapy premiéroval "Wozzeck" v Podewilu a "Sluchový smysl p. Rodericka Ushera" v drážďanském Centru pro soudobou hudbu (DZzM). "Sluchový smysl...." získal v roce 2003 cenu BLAUE BRÜKE
Spolupracoval také s Achimem Wollscheidem, Lillevänem, Akemi Takeyou aj.
Diskografie:
1992 "L'arr t de mort"(SSE communications 8005)
1994 "Macbeth"(SSE communications)
1995 "Autrement qu' tre" (Les Disques du Soleil et de l'Acier 54040)
1997 "World as Will" se Zbigniewem Karkowskim (Staalplat STCD 133)
1998 "Neon Green" s Kasperem Toeplitzem (Les Disques du Soleil et de l'Acier 54060)
2000 "(x).x is not a man or x is mortal"(God Factory)
"Autrement qu' tre II"(Les Disques du Soleil 54064)
2001 "OTHELLO"(Les Disques du Soleil 54077) s Leifem Elggrenem
2002 "World as Will II" se Zbigniewem Karkowskim (23five Incorporated)
2004 "for the mother and the father" (simlog 018)
Georg Klein
Narozen v roce 1964 v Öhringenu, jižní Německo, žije v Berlíně.
Studoval zvukové inženýrství na Technické univerzitě v Mnichově a vBerlíně, později filosofii náboženství a etnomuzikologii na Svobodné univerzitě v Berlíně (Freie Universität Berlin). V letech 1991- asistentem projektu vizualizace zvuků pro neslyšící lidi na Technické univerzitě v Berlíně. V letech 1999 a 2000 docentem etnomuzikologie a "Hudby a náboženství".
Od roku 1996 pracoval na volné noze jako skladatel filmové hudby "amor fati", (Mezinárodní filmový festival Berlín1997), sólových děl se živou elektronikou, skladeb pro ansámbly (Mezinárodní skladatelská cena Gustava Mahlera 1999, Rakousko), a také divadelní hudby (Peer Gynt s Peterem Zadekem / Berliner Ensemble, 2004). Studia počítačové hudby a senzory kontrolované živé elektroniky v Elektronickém studiu na Technické univerzitě v Berlíně.
V roce 1999 založení comaberlin produkce intermediálního umění, výzkumu, rozvoje a realizace zvukových situací www.comaberlin.de.
Rozvinul originální koncept síťově specifického umění ve veřejném prostoru se zvukem, včetně světla, textů a videa. Svým projektem TRASA rozšířil veřejný prostor propojením dvou měst intermediální cestou.

V roce 2002: založení KlangQuadrat / Sound Square, kanceláře pro Sound and Media Art, v Berlíně s Julií Gerlachovou pro organizování a produkování zvuků a mediálních projektů doma i v cizině.
www.klangquadrat.com

Od roku 2001 do roku 2005 předsedou Berlínské společnosti Nové hudby. Organizování diskusí a koncertních sérií hudby a umění (2002: music&politics, 2003: reflexzonen - music& body, 2003: music&migration, 2005: video concerts) a jourfixe pro soudobou hudbu. www.bgnm.de

Hlavní instalační díla:
" interaktivní zvuková instalace transition - berlin junction. Zvuková instalace v soše Richarda Serry v Berlínské filharmonii. S básní B. Brechta (2001).
" zvukově světelná instalace Ortsklang Marl Mitte. Blaues Blach. Viel Kunst. Wenig Arbeit. na železničním nádraží Marl/NRW (German Sound Art Award 2002).
" sound-video-instalace Imperial News - Akustické a vizuální roviny z TV zpráv během války v Iráku, Erbovní pokoj v Červeném městském sále v Berlíně (2003).
" interaktivní video-sound-instalace TRASA warszawa-berlin- a bi-mediální kontakt s internetovým živým streamem mezi Waršavou a Berlínem ve dvou podchodech (Plac Defilad - Alexanderplatz). S básní Heinera Müllera a Wislawou Szymborskou (2004).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21:00 - 21:30
Živě z Říma (RAI)
koncertní síň RAI
koncert ze skladeb pro akustické nástroje s elektronikou
Maurizio Giri, Massimiliano Viel, Michelangelo Lupone, Alessandro Melchiorre, James Dashow
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21:30 - 22:00
Živě z Bratislavy (Slovak Radio)
producent: Juraj Ďuriš
Slovenský rozhlas - Devín

program věnován Roku slovenské hudby


THOSE ENGINES DO LIVE
Nové formy, část 1.
Tomáš PSY Gáfrik - live electronic, poezie,
http://www.psychedeliccirkus.sk

Poezie je experimentální zvukový obal. Projekt vzniklý u příležitosti Art´s Birthday 2006.


LIVING PROOF
Koloman Kertész Bagala, Silvester Lavrík, Laco Kerata, Vlado Janček, Karol D. Horváth

Kombinace textu a hudby, akustická cvičení, kolektivní rytmická hýření, neimitovatelný pohyb...
Prezentace krátkých literárních textů, Kabaret téměř dadaisticky hravý, ale ukazující zuby jiskřícího humoru. Čtení vlastních textů střídají krátká intermeza zvuků odkazujících k exotickému zpěvu, rytmickým ruchům, neartikulovanému křiku a citoslovcům. To vše je doprovázené experimentováním se slovy a jejich rozmanitou intonací.
http://lca.sk/zivydokaz.htm

HelmaFRODIT
Michal Murin, Michal Snopko
"Rock-izace" radiových signálů mimozemskými bytostmi

Katedra vizuálních umění, Akademie Umění, Banská Bystrica

ACID TEST
Nové formy, část 2.
http://www.psychedeliccirkus.sk

R.G.B - NOISE
psychadelický klavír digitálního věku, noisová subjektivizace
Performeři: Erik Bartoš, Matej Minarovič
Katedra vizuálních umění, Akademie Umění, Banská Bystrica

MUSICA SLOVACA
experimentální elektronický projekt založený na zvukovém obrábění lidových melodií obce Čičmany

Stano Palúch - housle, Igor Jančár - laptop, Michal Lichý - laptop
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22:00 - 22:30 Živě z Berlína (Radio Tesla)

rrröstfrisch. Sound-concert pro Raoula Hausmanna
- Valeri Scherstjanoi
Berlín ve dvacátých letech minulého století - mezi poválečným nepokojem, město se stává arénou avantgardy. Citát z prostředí: " s nejpodivnějšími emocemi všech slov jsme zničení! Hausmannovi pěšáci counters: nemůžeš vytvořit báseň jako lidé. Proč Dada? Dada dělá a nedělá. S-o-u-n-d-p-o-e-t-r-y (Z-v-u-k-o-v-á-p-o-e-z-i-e) je duchovním dítětem Dada a ruského futurismu.
Valeri Scherstjanoi se ponoří do hlubin s-o-u-n-d-art; s originálními texty Raoula Hausmanna, Alexeje Krutschonycha, Carlfriedricha
Clause a svými vlastními soundtexty.
rrröstfrisch v Transdadaexpress k oslavě Art´s Birthday:
17. ledna 2006 na rádiu TESLA!
Valeri Scherstjanoi
Narozen v roce 1950 v SSSR, studoval němčinu a literaturu na Krasnodarské univerzitě. V roce 1979 přesídlil do NDR. Žije a pracuje v Berlíně od roku 1981 na volné noze jako zvukový básník, autor rozhlasových her a textový umělec. Od roku 1997 publikuje knihy u nakladatelství Hybriden-Verlag v Berlíně. Četná vystoupení na mezinárodních festivalech zvukové poezie (soundpoetry) v Německu a v zahraničí. Cena Hanse-Ericha-Nossaka 2003 a
Sylt Quelle 2005, rozsáhlá publikační činnost.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22:30 - 23:00 Živě z Bruselu (RTBF)
vysílací okruh RTBF - Programme 1
Par Oui-Dire (By Hearsay)
Producer and presenter: Pascale Tison
Tuesday, 17 January 2006, 22.00 CET

původní produkce RTBF - živá rozhlasová performance Pascala Tisona, které budou číst Vivianne Forrester, Pierre Mertens, Vera Feyder a Harry Halbreich. Projektu se účastní i dva hudebníci - Jean-Paul Dessy na violoncello a David Fortez s live electronics

Dítě běží proti statku, utíká vstříc svému osudu. Bylo mu řečeno, aby běželo bez zastavení, tak rychle jak jen bude moci.

Udělalo tak, je noc a dveře jsou otevřené, jsou to pravé dveře. Jsme v roce 1942, ale mohl by to být úplně jiný čas, čas, kdy je dítě poslušné, utíká a zachraňuje si svůj život. Mezi dvěma hranicemi, tam je tento studený, neutrální prostor, tato země nikoho, které vytváří prostor pro tento text, v němž dítě utíká a přemýšlí. Tento text reprezentuje náhodnost dětské mysli ve vztahu k onomu běhu a karetní hře*. Karty jsou tažené náhodně a poskytují kódovanou možnost rozhodování pro hudebníky, kteří improvizují na toto téma a za podmínek, na nichž se sami předem dohodli.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23:00 - 23:30 Živě z Hilversa (VPRO)
Živá performance BMB con.
BMB con. jsou Justin Bennett, Wikke 't Hooft a Roelf Toxopeus. Umělecká skupina pracuje se zvukem, představou a s čímkoliv, co ještě můžeme vzít do rukou.
BMB con.vystupuje s celou řadou věcí (zrcadla, mikrofony, stromy, oheň, led) na všech možných místech (musea, les, člun, koncertní haly, vodní nádrž).
"...udělej partyzánské divadlo s hi- a lo-tech."
"...jsou ne tak docela pod kontrolou zvyšujícího se chaosu...."
Abeceda BMB con. (při překladu do češtiny mnohdy nelze dodržet příslušné počáteční písmeno abecedy)
a
Sluch: BMB con. vystupuje v divadlech, galeriích, muzeech, koncertních sálech, klubech, na ulicích, stromech a řekách. Očekáváme a aktivně povzbuzujeme velmi odlišné publikum pro každé představení.
b
BMB con.: Otázka, kterou jsme pokládali nejvíce, je: "Co to jméno (název) znamená?" Kdysi to mělo specifický smysl, ovšem, ale protože vymyslíme nové, nezáleží na tom. Návrhy jsou vítány.
c
Spolupráce: BMB con. je spoluprací mezi Wikke 't Hooftem, Roelfem Toxopeem a Justinem Bennettem. Práce, kterou produkujeme, přichází bez konfliktů, a je spojením našich individuálních myšlenek, činností, posedlostí a zkušeností. Navíc, příležitostně spolupracujeme s jinými individualitami a skupinami.
d
Digitální: Využití digitálních technologií je pro BMB con. důležité v tom, že stejné základní pracovní postupy, stejné nástroje, a tak i stejné strukturní a gestové myšlenky mohou být využity v různých médiích.
e
Elektřina: Využití elektřiny a elektroniky je najednou osvobozující a omezující provádět. Osvobozující proto, že to poskytuje možnosti rozšíření, působení na dálku, komunikace atd., omezující proto, že se musíme spolehnout na dostupnost elektřiny. Zkoumáme alternativní zdroje energie (např. solární).
f
Oheň: Pyrotechnika (plameny, palivová letadla, ohňostroj, kouř) jsou často prvky představení BMB con. Zvukové stejně tak jako vizuální a destruktivní aspekty jsou prozkoumané.
g
Generování: Elektronickému generování nebo sytéze zvuků a obrazů za účelem simulace se vyhýbáme v zájmu využití technologie k zacházení s existujícím materiálem, který je přenášen z jedné "reality" do druhé.
h
Historie: Příběh BMB con. se začíná někdy okolo roku 1989. Přesné datum není známo. Řada vystoupení a spolupráce vyústila ve "skupinu". Nezisková nadace "Opuštění 20. století / BMB con." byla oficiálně založena v roce 1990.
i
Improvizace: Performance BMB con. se skládají z velké části z improvizace: akce, reakce a interakce. Protože BMB con. vytváří audio/vizuální systém speciálně pro každý prostor, každé vystoupení je jedinečné. Někdy pro produkci využíváme stejných základních materiálů - ale inscenování, zvuky a sekvence události jsou odlišné.
j
Cesty: BMB con. pravidelně koná cesty, aby nashromáždila zvukové a obrazové informace. Je to prováděno obvykle formou představení open-air, s publikem či bez. Zajímáme se o organizování "turné", kde je možné zkombinovat tuto práci venku s performancemi na cestě.
k
Kraak-Geluiden: (praskající zvuky) vznikají elektrickým spojením a jeho přerušením nebo když se vystaví materiál zatížení.
l
Světlo: je vždy nedílnou součástí performance. Světelná média jako je video nebo projektory jsou užívány paralelně ke zvuku, propojují akci účinkujících.
m
Muzeum akcí: Muzeum je institucí s koloniálními záměry směrem k našemu instrumentáři. Pokračující série muzeálních akcí jsou pokusem tyto záměry objasnit.
n
Příroda: Není viděna v jednoduchém protikladu ke Kultuře (např. ve formě hudebních nástrojů a konvencí). Práce BMB con. zahrnuje intenzivní propojení s přírodními akustickými fenomény včetně zvířecích zvuků, proudění vody, vzduchu a písku.
o
Open-air: Práce venku, ačkoli je pro BMB con zábavou., je vždy problematická ve smyslu energie, publika, severoevropské počasí atd. Vyvíjíme přenosné "kufříkové studio", abychom si ji usnadnili.
p
Programování: Při využití všeobecného účelu počítače pro výrobu zvuku a obrazu se monitorují pohyby účinkujících atd., jsme jen limitováni svým vlastním programováním a svou obrazotvorností.
q
Kvalita: Převládá myšlenka, že části nahrané nějak na CD jsou lepší než na kazetu (čitelnější, přirozenější) Nicméně, každopádně to nemůže být poavažováno za objektivní technickou kvalitu. Každá reprodukční technologie má své vlastní individuální kvality, využití, snadný přístup, ekonomické omezení.
r
Výzkum: Pseudovědecký přístup práce se zvuky, jak byl obhajován (post)industriálními skupinami, ovykle ústil ve hluchotu - nebo, v horším případě, v esoterický omyl. BMB con. provádí - jako součást performance - kompletní ne-vědecký výzkum (elektro)akustiky, senzorů, stability lodi, charakteristik zatížení materiálu atd.
s
Senzory: Přání spojit umělecovo vystoupení a další fyzikální pohyby v digitální zpracování zvuku a obrazu vedlo BMB con. k rozvoji sady senzorů pro měření vzdálenosti, pohybu, tlaku, světla a zvukové hladiny.
t
Technologie: Informační technologie, počítače a podobné nejsou nikdy užívány BMB con. s vědeckým nebo racionálním oprávněním naší práce. Využíváme akustické a mechanické systémy často hi-tech vybavení a pokoušíme se získat výhody jedinečných kvalit každé individuální technologie nebo média, a způsobu, jakým mohou být integrovány do performance.
u
Pod vodou: Představení pod vodou, ať již záměrné či nikoliv, vyžaduje na BMB con. zhotovení speciálně projektovaného vybavení včetně voděodolných reproduktorů, zesilovačů a zařízení, které dokážou pasívně naslouchat v hloubce oceánu.
v
Video: Performance se často konají v podmínkách malého osvětlení s komplexem zvukových systémů, a tak je téměř nemožné je zdokumentovat. BMB con. upřednostňuje realizaci představení především pro video nebo živý TV přenos, vlastní kontrolování světla, pohybů kamery, výroby, jako v "situaci č. 7" série.
w
Práce: Pracovní proces BMB con. zahrnuje skvělou možnost hry. Hra v kreativních kombinacích materiálu, obrazů, zvuků, myšlenek a technologie je vystoupení. Proces hry a improvizace se odehrává v každé rovině "práce" v designování zdrojů zvuku, v programování počítačů a ve vlastní veřejné performanci.
x
Xylophonics: Zvuky dřeva byly prozkoumány v sérii performancí venku i vevnitř. Vyhýbáme se se tradičním idiofonům užívajícím dřevo jako zdroj zvuku.
y
Ys: BMB con. často užívá jako zdroj zvuku led, protože jeho problémy s dělením za vysokých teplot z něj dělají přírodní droj praskajících zvuků.
z
ZOO: BMB con. dodnes nikdy nevystoupila v ZOO.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23:30 - 24:00
Živě z Paříže (Radio France/France Musique)

France Musique se připojuje ke společným oslavám Art´s Birthday programem s názvem Electromania, který živě prezentují Christian Zanési, David Jisse a Christophe Bourseiller. O DADA-hnutí hovoří s hudebníky, kteří živě přetvářejí díla Marcela Duchampa a Raoula Hausmanna specielně vybraná pro tuto příležitost

Marcel Duchamp's "musical erratum"
rekompozice Duchampovy skladby z roku 1913
Frédéric Lagneau, piano
Benoît Courribet, computer

Raoul Hausmann's "phonetic poems"
Jean-François Vrod, houslista, improvizátor a elektronický manipulátor se zhostí nejslavnějších Hausmannových fonických básní v neobvyklé hudební performanci
© Český rozhlas 2000-2004 Grafika : Český rozhlas