RADA ČESKÉHO ROZHLASU

Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2001

TEL/FAX RADA ČESKÉHO ROZHLASU 420 - 2 - 2423 9592

Vinohradská 12 - Praha 2 - 120 99

e-mail: rada-cro@rozhlas.cz


Tuto zprávu na základě § 8 odst. 2 zákona č. 192/2002 Sb.o Českém rozhlase předkládá Rada Českého rozhlasu jako druhou část Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2001.


Obsah:

Úvodem

1.  Základní charakteristika

2.  Vývoj ekonomiky Českého rozhlasu

2.1. Organizačně ekonomická struktura

2.2. Rozpočet

2.3. Dodržování Pravidel ekonomického řízení pro rok 2001

2.4. Majetek Českého rozhlasu

2.5. Celkové zhodnocení hospodářského roku

3.  Základní ukazatele hospodaření za rok 2001

4.  Finanční situace Českého rozhlasu v roce 2001

5.  Vývoj nákladů a výnosů v porovnání s rozpočtovanými hodnotami

5.1. Nákladové položky

5.2. Výnosové položky

6.  Vývoj nákladů a výnosů v porovnání s výsledky roku 2000

6.1. Nákladové položky

6.2. Výnosové položky

7.  Výsledky hospodaření jednotlivých divizí Českého rozhlasu

8.  Rozhlasové poplatky

9.  Zaměstnanost a mzdová situace Českého rozhlasu

10. Investiční činnost

11. Reklama a sponzoring v ekonomice Českého rozhlasu

12. Audit a daňové přiznání

Závěr


zpět na stránky Rady ČRo